SPARA DATUMET! *** 27 januari 2018 ***

Årsstämman 2018 är tidigarelagd och kommer att äga rum redan lördag 27:e januari.

Detta för att den nya styrelsen ska kunna få lite mer tid på sig inför Svensk Galopps årsstämma i april.

Tiden blir troligen densamma, kl 14, men platsen är ännu inte bestämd. Vi återkommer!

Read More