Anläggningen

Göteborgs Galoppsällskap har, allt sedan galoppbanan på Åby lades ned, arbetat intensivt för att få till stånd en ny galoppbana i Göteborg och 2002 var det premiär. Ovan kan du se en skiss över hur banan och området runt ungefärligen ser ut.

Galoppbanan ligger på Hisingen ca 8 km från centrala Göteborg. Miljön runt banan är lantligt präglad med öppna landskap vilket ger god överblick av banan från publikplats. Banan anses av många vara Nordens vackraste och bästa.

Tävlingsbanan är en fin gräsbana som är 1931 meter, med ett upplopp på 600 meter. Det finns även en träningsbana (sand) som är 1300 meter. Vi arrangerar även häcklopp och har ca 100 gästboxar som används i samband med tävlingarna.

Göteborg Galopp har nio (2022) tävlingsdagar med officiella löpningar tilldelat sig av ATG per år. På Göteborg Galopp går enbart löpningar på gräs. Förutom dessa går flera andra evenemang av stapeln på vår vackra anläggning och på de intilliggande markerna som sköts av Göteborg Horse Park.  De flesta evenemang infaller under sommaren, men anläggningen är öppen större delen av året för bl.a. träning.

Besöksadressen är Jockeyvägen 10, 417 29 GÖTEBORG

E20 från Stockholm
• Följ skyltar mot Oslo (E6) norrut genom Tingstadstunneln.
• Efter drygt 10 km, ta avfart 82 Klarebergsmotet strax innan Angeredsbron. Följ skyltar mot Säve/Torslanda/Hamnar.
• Banan ligger utmed Hisingsleden strax efter Säve depå. Skyltning finns.

E6 från Malmö
• Ta avfart 66 Åbromotet i Mölndal, riktning Göteborg V/Hamnar/ Mölndal S.
• Följ Söderleden ca 10 km förbi Åby, Västra Frölunda och genom Gnistängstunneln.
• Följ skyltningen E6 Oslo/Hamnar över Älvsborgsbron. Ligg i mittfilen.
• Efter bron, fortsätt följa skyltning E6 Oslo och därefter E45 Angered/Volvo.
• Ca 10 km efter bron ligger Göteborgs galoppbana på vänster sida. Skyltning finns.

E6 från Oslo
• Ta avfart 82 Klarebergsmotet i höjd med den höga Angeredsbron.
• Följ skyltar mot Torslanda/Hamnar (E6 S).
• Banan ligger utmed Hisingsleden strax efter Säve depå. Skyltning finns.

Med buss
Buss 22 Hjalmar Brantingsplasen – Kipphomen eller buss 36 Hjalmar Brantingsplatsen – Säve Station. 

Tidtabeller hittar du på Reseplaneraren!

Stig av vid hållplats ”Östergärde”. Banan ser du nu framför dig!
Du har nu ca 500 m att gå innan du är inne på området!
OBS! Denna väg in på området är en naturstig, och således ej lämplig för barnvagnar, rullstolar, o.dyl.