Kategoriarkiv: Nyheter

Nytt år – nytt medlemskap

Hej allihop,
Idag skickade vi ut avier (fakturor) på medlemsavgiften för 2023. Vi hoppas du vill vara med i GGS även 2023. Denna faktura som inte tvingande att betala. Vi skickar den för
att du lättare ska komma ihåg medlemsavgiften.

När betalningen har registrerats och vi fått inloggningarna till SG för att hämta ut sitt digitala medlemskort, skickar vi ut det så snart det finns möjlighet.

Även ni som redan erlagt medlemsavgiften för 2023, får avin i epostbrevlådan. Då är det bara att strunta i den.

Medlemsavgiften för 2023 är 350 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. året man fyller 18 år): 100 kr.

Bankgiro 768-0150

Medlem i Föreningen

Adventsfika – Medlemsmöte – Höststämma  

Enligt våra stadgar ska vi har en stämma varje höst och i år blir det söndag den 11 december 2022, kl 16.

Vi träffas i Villan på banan och samtalar om året som gått, årets som kommer och annat vi tycker är viktigt eller kul att  prata om, samtidigt som vi betar av punkterna på stämman.

Många pauser blir det, för TV:n kommer att stå på så vi kan se löpen från Bro Park.

Anmäler din närvaro gör du till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com så vi kan beräkna adventsfikat.

Väl mött kära galoppvänner!

Föreläsning om chipfrakturer

Mån 2/5 kl 18,00 på Ale Djurklinik

Föreläsningen vänder sig primärt till tränare och hästägare, men alla medlemmar är välkomna. Föreläsningen är kostnadsfri och GGS bjuder på fika.

Föranmälan till lotta.mansby@aledjurklinik.se

Ny biomarkör kan undvika chipfrakturer hos galoppörer

Artros, hästens vanligaste ledsjukdom karakteriseras av en inflammation som involverar brosket och det underliggande benet. Galopphästen tränas vid unga år vilket ger en ökad fysiologisk benskleros, dvs nytt ben bildas som ett svar på träningen. När bensklerosen överstiger en fysiologisk nivå uppstår mikrofrakturer som kan resultera i akuta "chipfrakturer".

Forskare på SLU och Sahlgrenska Universitets sjukhus har identifierat en biomarkör, som läcker ut i ledvätska och blod hos hästar som har en ökad benskleros. Biomarkören är kraftigt förhöjd hos hästar med chipfrakturer.
Vi vill följa galopphästar i träning över tid genom att undersöka halten av biomarkören i blodprov och saliv tagna varje månad i 6 månader.
Veterinärstudent Zandra Hugoh tar ett salivprov med en bomullstuss i munnen.
Vi skulle även vilja få prov från hästar med diagnostiserad ”chip fraktur”.
Vårt mål är att biomarkören kan användas i förbyggande syfte, genom att följa hästar över tid för att tidigt upptäcka sjuklig benskleros innan den resulterar i en ”chipfraktur”.

Kan saliven användas för mätning av biomarkören kan självtester utvecklas för snabb och enkel användning för screening av hästar på plats.

Eva Skiöldebrand, veterinär, professor
eva.skioldebrand@slu.se

Stina Ekman, veterinär, professor emerita
stina.ekman@slu.se
Institutionen för BVF, SLU, Uppsala

En sammanfattning av årsstämman 2022

Lördag 19 mars avhölls årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap med 20 medlemmar närvarande. Stämman hölls på Burgårdens Konferenscenter och efterföljdes av en trevlig middag på Restaurang Danilo. Under dagen fanns också på plats medlemmar i SARA, Scandinavian Arabian Racing Association, som höll sin årsstämma en stund före GGS.

Stämman öppnades av Susanne Sivrup-Rosenqvist varefter hon valdes till stämmans ordförande, Lars Gradin till dess sekreterare samt Inger Johansson och Anne-Beth Thörn att justera protokollet.

Efter dagordningens godkännande och upprättades röstlängden samt godkändes. Stämman ansågs varit kallad till i behörig ordning, varvid årsberättelse, balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse framlades och godkändes. 2021 års styrelse beviljades därefter ansvarsfrihet enligt revisorerna rekommendation.

Sedan var det dags för val av ordförande, tre styrelseledamöter och tre suppleanter. Valberednings förslag antogs i sin helhet. Den nya styrelsen kan du läsa på http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/styrelse/. På samma plats kan du också se vilka som blev valda till revisorer och revisorssuppleanter, liksom sammansättningen av valberedningen inför 2023.

Inga inskickade förslag från vare sig medlemmar eller styrelse fanns att behandla. Däremot togs upp till diskussion huruvida stämman ansåg att styrelsen ska jobba vidare på ett förslag till SG som i korthet innebär att de olika tränar- och ryttarlicenserna ska kunna kombineras fritt. Stämmodeltagarna samtyckte till att gå vidare med att utveckla ett konkret förslag.

Efter själva stämman var det Öppet samtal med SG:s representanter, Anders Lilius, styrelseordförande i SGIF, och Harald Dörum, vd i SBAB. Under denna del presenterade Harald förändring inom galoppsporten och därmed för Göteborg Galopp. Mer info om detta kommer separat.

Protokoll för stämman kommer att publiceras så snart den är undertecknad av stämmans ordförande, sekreterare och justeringspersoner.