GGS i Svensk Galopps fullmäktige 2017

Medlemmarna i sällskapen tillsätter Svensk Galopps fullmäktige som i sin tur utser styrelsen i föreningen Svensk Galopp. Den dagliga verksamheten i Svensk Galopp bedrivs av Svensk Galopp AB som är ett av Svensk Galopp helägt bolag.

Fullmäktige har föreningsstämma två gånger per år, årsstämma på våren samt höststämma.

De tre medlemsföreningarna utser sina fullmäktigeledamöter. I Svensk Galopp ser fördelningen ut så här:

Stockholms Galoppsällskap (SGS): 17 st
Skånska Fältrittklubben (SFK): 12 st
Göteborgs Galoppsällskap (GGS): 6 st

Ordinarie ledamöter:

  • Carl Strand, 070-874 44 40, carl(at)bullterrier-ab.se
  • Susanne Sivrup-Rosenqvist, 076-627 23 10, info(at)aleracing.se
  • Lars Gradin, 0739-020828 lars.Gradin(at)volvo.com
  • Caroline Muller-Roussel, 070-525 00 31, caroline.muller(at)live.se
  • Stig Pilroth, 070-844 22 20, stig.pilroth(at)tele2.se
  • Christer Hederud, 070-772 27 35, hederud(at)home.se

Suppleanter för dessa

  •  Henrik Engblom, henrik-engblom(at)spray.se
  • Lotta Månsby, lotta.aledjurklinik(at)telia.com
  • Åsa Edvardsson, asa.galopp(at)gmail.com