Historia

Galoppsporten i Göteborg, en lång historia 

De första kända kapplöpningarna anordnades i Sverige 1814. De ägde rum på Heden i Göteborg och arrangerades för att fira kungens och kronprinsparets besök i Göteborg. Engelska ryttare tävlade mot svenska. 10 000 åskådare mötte upp. Arrangemanget var dock bara av engångskaraktär.

Under 1860- och 70-talet anordnade Allmänna Svenska Kapplöpningssällskapet tävlingar bl.a. i Göteborg 1868, 1869, 1872 och 1874, och därefter, 1875-1879, på den då nya banan i Partille på galoppbanan Partilled. Det var dock först på 1890-talet galopplöpningar tog en mer regelbunden form.

Jaktritt på Kviberg 1912-06-02

Banan fick emellertid lämna plats för bebyggelse och tävlingarna flyttade till Kviberg där de fortsatte till 1923.

Utsmyckning på Galoppvägen i Partille

I Partille finns adressen ’Galoppvägen’ kvar än i dag och vår nuvarande besöksadress är ’Jockeyvägen’ på Hisingen.

Under tiden från 1923 tills Åby invigdes 1936, bevarades intresset för sporten i Göteborg. Den sammanhållande kraften var ryttmästare Henning Krafft. Den 28 mars 1928 bildade hästintresserade göteborgare ett konsortium – Göteborgs Galoppsällskap (GGS). 84 personer löste tillsammans 270 andelar à 100 kr.

Stora Åby i Mölndal

1928 köpte GGS gården Stora Åby i Mölndal för att där bygga en kombinerad kapplöpnings- och ridsportanläggning.

Projektet kunde drivas tack vare att dåtidens ryttare var intresserade av både galopp och ridsport. De usla allmänna kommunikationerna gjorde att avståndet från Göteborg till Mölndal blev för stort varvid ridhuset i Bö byggdes.

Stora Åby i Mölndal

Det som skulle ha blivit en stor anläggning för all ridsport blev bara en galoppbana. Samarbetet med Mölndals kommun var besvärligt. Det tog ända till 1935 innan man fick det sprittillstånd som ansågs helt nödvändigt för banan. 1936 invigdes Åby som en kombinerad trav- och galoppbana. Mölndals kommun kom sedermera att kräva att få bli ensamägare av banan på Åby, varvid VGS och VTS blev arrendatorer till banan.

I begynnelsen på Åby var tävlingsdagarna mixade med både galopp och travlopp. Detta upphörde i samband med att VGS och Skånska Fältrittklubben (SFK) bildade ett gemensamt driftbolag för både Åby och Jägersro galoppbanor. På 2000-talet återetablerade GGS kontakten med travet varefter flera tävlingsdagar har innehållit trav ute på den nya banan på Hisingen.

I samband med etableringen på Åby krävde Mölndals kommun, där Åby ligger, att Göteborgs Galoppsällskap skulle byta namn eftersom Mölndal ville framstå tydligare som en egen kommun och stad. GGS antar således namnet Västsvenska Galoppsällskapet (VGS).

Totospel och slutet på en epok

1960-talet var för trav- och galoppsporten en svår tid. Intäkterna ökade inte i takt med utgifterna. Banorna var privata bolag och levde på sina totoinkomster och biljettavgifter.

Det var kris! En statlig utredning tillsatt av Gunnar Sträng, rekommenderade att ett nationellt spelbolag för trav och galopp skulle bildas och Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) bildades.

Galoppens spelomsättning var då 9,3% av den totala omsättningen på totospel. VGS medlem Arne Kvist, till vardags föreståndare för Aftonbladets depeschkontor i Göteborg, och där man också kunde spela på toto, konstruerade efter utländsk förbild spelformen V5. Åby blev således den första banan i Sverige med denna spelform. De tre sista åren på Åby, ökade spelet på just Åbygaloppen med ca. 35 % varje år. Samtidigt minskade spelet i övriga Sverige. Övriga galopp- och travbanor hade valt att bara ha de traditionella banspelen. Till följde av detta och trots VGS motstånd kom rättigheterna till arrendet på Åby att förhandlas bort och galoppen lades ner.

I samband med detta lämnades en skrivelse till Galoppförbundet med ett äskande om att eftersom VGS inte hade någon tävlingsbana skulle de uteslutas ur galoppförbundet, och så blev det. Åbys tävlingsdagar fördes över till Jägersro, men en utfästelse om att tävlingsdagarna skulle återlämnas om det någonsin byggdes en ny bana i Västsverige.

Söndagen den 3 oktober 1976 reds det sista löpet på Åbys gräsbana och sällskapet var tillbaka på ruta ett. Bara travet återstod på den bana som GGS en gång byggt.

Kampen för en ny bana

Efter Åbygaloppens död och utträdet ur Galoppförbundet återtog sällskapet sitt gamla namn Göteborgs Galoppsällskap.

En generationsväxling inom GGS hade skett sedan nedläggningen på Åby, och nya krafter kommit in. Vid ett möte på Hindås turisthotell samlades 22 galoppintresserade och beslöt att starta om verksamheten från början. Anne-Beth Thörn var ordförande första åren och ersattes därefter med Stig Pilroth. Man beslutade anta nya stadgar som bl.a. öppnade upp för alla galoppintresserade att bli medlemmar. De gamla reglerna med en stängd förening där man valdes in som medlem accepterade inte. Alla ska vara välkomna som värnar om galoppsporten. Tack vare att ingen utomstående trodde det skulle vara möjligt att starta om och bygga en ny bana, blev de nya stadgar godkända av galoppförbundet. Det blev vårt startskott!

Göteborg Galopp från ovan 2018
Göteborg Galopp från ovan 2018

GGS bildade ett kommanditbolag och sålde andelar vilka kom att bli grundplåten till den nya banan. Vägen till att hitta en ny plats var lång och krokig. Efter många års letande och förhandlingar, skriver man på ett avtal med Göteborgs kommun om ett tomträttsavtal ute på Steneby mitt på Hisingen.

För att driva en tävlingsverksamhet inom galopp med totospel krävs självklart tillstånd. Efter lite turer fram och tillbaka och med hjälp av ATG, skrevs totoavtalet på av berörda parter, och samma kväll rullade maskinerna ut på den blivande banan.

GGS:s medlemmar ställde upp mangrant och slet med allt från att gräva diken och plantera häckar, till att måla och snickra. Även själva tävlingsverksamheten drevs de första åren till största delen av ideella krafter. Tusen, tusen tack till alla inblandade för era insatser! Utan Er hade banan inte funnits.

Premiärdagen 2002

Den 13 juli 2002 invigdes ”vår” natursköna galoppbana på Hisingen!

Göteborgs Galoppsällskap är en av tre föreningar som utgör Svensk Galopp Ideell Förening, som i sin tur är ägare till Svensk Galopp AB som anordnar galopptävlingarna runt om i Sverige. Banan Göteborg Galopp ägs och drivs i dag av Svensk Galopp men GGS vurmar för ”sin” banan lika mycket nu som då. Vi är så stolta!

/Göteborgs Galoppsällskap ”Alltid ett galoppsprång före”