Kallelse till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap

Lördag den 14 mars kl. 14.00

Plats: Burgårdens Utbildningscentrum, Skånegatan 20, Göteborg

Dagordning för stämmomötet:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
8. Framläggande och godkännande av årsberättelse
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av styrelse
a. Val av ordförande i styrelsen
b. Val av ordinarie ledamöter
c. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Fastställande av årsavgift
18. Från styrelsen hänskjutna ärenden
19. Motioner
20. Stämmans avslutande

Motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast fredag den 6 mars 2015

Väl mött!
Styrelsen i Göteborgs Galoppsällskap

Bild och text från tävlingarna 21 september

Söndagen den 21:a september arrangerade Göteborg Galopp årets sjätte och sista tävlingsdag. Självskriven sportslig topp var Göteborgs Stora Pris med goda 190 000 kronor i samlad prissumma. Den 1 400 meter långa handicapen utmynnade i en spännande duell där Roy Arne Kvisla-tränade Afaal plockade ner storfavoriten Ragazzo i de sista galoppsprången.

På fölande sidor finns text och bild från tävlingarna:

Afaal 0132-M
Afaal i vinnarcirkeln efter segern i Göteborgs Stora Pris | Göteborg 140921 | Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp

Bild och text från tävlingarna 31 augusti

Söndagen den 31:a augusti gick årets femte tävlingsdag på Göteborg Galopp av stapeln. Det blev en riktigt trevlig tävlingsdag med toppnumret Adalöpning för ston. Dessutom avgjordes två travlopp under dagen – ett med sulky och ett montélopp! På följande sidor hittar ni text och bilder från tävlingarna:

Den 21:a september är det säsongsavslutning på Göteborg Galopp. Varmt välkomna!

Eldsjälen Barbro Frodi 80 år!

Igår firades det i Göteborg att den stora eldsjälen Barbro Frodi har uppnått den aktningsvärda åldern av 80 år.

Lars Gradin från Göteborgs Galoppsällskap berättar om Barbro:

För egen del känner jag Barbro Frodi som en person vilken med en livslång passion för galoppsporten bidragit till vår sport och människorna inom den. Det jag känner bäst till från tidigare år är främst hennes framgångsrika karriär som amatörjockey i den yppersta eliten men Barbros engagemang i sporten är fortfarande aktivt i högsta grad.

Barbro bidrar alltjämt till sporten liksom som det varit under många år tidigare. För mig som inte funnits i sporten riktigt lika länge som hon dyker en rad saker av yngre datum upp i minnet, bland annat två generösa donationer till Göteborgsbanan. Dels det stora fikatältet mellan bodarna, dels när hon stod för inköp av rail till ungefär halva banans längd.

Lika värdefullt fast mer i det tysta, var när hon under ett antal år så gott som dagligen hoppade upp i den gamla röda Ferguson-traktorn och harvade Göteborgs träningsbana till nytta och glädje för våra tränare och oss hästägare.

Dessa och fler insatser ledde sedermera till att Göteborgs Galoppsällskaps medlemmar ville tacka Barbro för hennes insatser. Detta skedde på ett årsmöte då vi enhälligt – med acklamation – utsåg henne till hedersmedlem i sällskapet.

Barbro kör väl inte så mycket traktor nuförtiden men är ändå fortfarande i högsta grad aktiv inom sporten som ägare till ögonstenen Al Rannan. Han startar på hemmabanan på söndag så både ägare och häst har säkert fullt upp med uppladdning när detta skrivs!

Det är väl så gott som omöjligt att göra en sådan här hyllning lagom kort eller lagom lång. Det finns så mycket mer att berätta om Barbro och hennes mångåriga engagemang i sporten.Bäst är nog dock att komma till skott nu så vi i Göteborgs Galoppsällskap utbrister nu i ett:

Stort och varmt grattis Babs!

 

image (1)
Barbro Frodi tar en ridtur på sin egen Al Rannan på sin 80-årsdag! Foto: Pia Höiom

Bild och text från tävlingarna 17 augusti

Söndagen den 17:e augusti var det dags för årets fjärde tävlingsdag på Göteborg Galopp. Vädrets makter var inte på vår sida, men det blev ändå en mycket trevlig tävlingsdag med hela nio lopp. På följande sidor hittar ni text och bilder från tävlingarna:

Kommande tävlingsdagar under året är den 31:a augusti och 21:a september. Varmt välkomna!