Författararkiv: Göteborgs Galoppsällskap

GGS Årsstämma 2020-03-28

Tid Lördag 28 mars 2020 kl. 16:00
PlatsVillan på Göteborg Galopp för de som vågar och är friska,
eller via TELEFONKONFERENS . Mejl har skickats till röstberättigade medlemmar med uppgifter och kod.

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Pga Covid-19 (Corona-influensan) har styrelsen beslutat att inte genomföra stämman på det sätt som först var tänkt, utan via TELEFONKONFERENS.

”Gala för inbördes beundran” är således inställd och kommer att ske längre fram då smittoläget stabiliserats.

Läs mer om hur våra stämmor går till i våra stadgar och vilka tidsramar som finns!
http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/wp-content/uploads/2019/09/STADGAR-GGS-2019.pdf

GGS Årsstämma

Pga Covid-19, har förutsättningarna för stämmans hålland förändrats. Var god se uppdaterade kallelse – klicka här!

TidLördag 28 mars 2020 kl. 16:00
Plats

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Vi börjar med årsstämman och fortsätter sedan med ”Gala för inbördes beundran” där GGS:s egna priser delas ut till sina medlemmar. I samband med detta beundrar vi även våra duktiga ponnygaloppungdomar vid deras prisutdelning för 2019-års prestationer

Vi börjar med årsstämman och fortsätter sedan med ”Gala för inbördes beundran” där GGS:s egna priser delas ut till sina medlemmar. I samband med detta beundrar vi även våra duktiga ponnygaloppungdomar vid deras prisutdelning för 2019-års prestationer

Vi äter och dricker gott vid dukat bord. Dagordning för stämman finns att läsa längst ner på denna sida.

Dagordning för stämman finns att läsa längst ner på denna sida.

Vad du som medlem har att tänka på…

Valberedningen har lämnat in sitt förslag inom föreskriven tid, vilket du kan läsa längre ner. Om du har motförslag till nya styrelsemedlemmar ska vara valberedningens ordförande tillhanda senast 14 dagar före stämman. Sådana motförslag ska av valberedningens ordförande, publiceras på sällskapets hemsida eller genom annan lämplig media tillställas medlemmarna, senast sju dagar före stämman.
Medlems förslag till stämman: Förslag från medlem till årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.

Val av valberedning: Förslag på kandidater till valberedningen ska tillställas Göteborg Galoppsällskaps styrelse senast 14 dagar före stämman. Senast sju dagar före stämman meddelas sällskapets medlemmar vilka kandidater som föreslagits och därmed är valbara till valberedningen.

Valberedningens förslag 2020-02-28

Styrelse
Ordförande: Susanne Sivrup-Rosenqvist (omval)
Ledamot: Åsa Edvardsson (omval)
Lotta Månsby (omval)
Caroline Muller Roussell (omval)
Suppleant: Henrik Engblom (omval)
Christoffer Andersson Rönnlund (omval)
Inger Johansson (nyval)

Revisorer
Ordinarie: Isabella Sexton (omval)
Karl Henrik Weddig (omval)
Suppleant: Pamela Engelbrektsson (nyval)
Eva-Gun Thelén (omval)

Läs mer om hur våra stämmor går till i våra stadgar och vilka tidsramar som finns!
http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/wp-content/uploads/2019/09/STADGAR-GGS-2019.pdf


ÄRENDEN VID ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av sekreterare.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
 8. Framläggande och godkännande av årsberättelse.
 9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning.
 10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse.
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 14. Val av styrelse:
  a. Val av ordförande i styrelsen.
  b. Val av ordinarie ledamöter.
  c. Val av suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av medlemsavgift.
 18. Förslag från styrelsen.
 19. Förslag från medlem.
 20. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
 21. Stämmans avslutande.

Galoppentusiasten och eldsjälen Göran Kron har gått bort

I mellandagarna nås vi av beskedet att Göran lämnade oss på annandagen, efter en tids sjukdom.

Det är inte lätt att sammanfatta en så stor man som Göran i en liten skrift med ord men vi gör ett försök.

Göran var född och uppvuxen i Götene och gjorde sin yrkesverksamma karriär på Volvo i Göteborg. Efter pensionen flyttade han efter några år tillbaka till Götene och sina ungdomsvänner.

Göran kom in i galoppen via dotterns arabhäst, han var sedan tidigare aktiv som hästägare i travet, och berättade gärna om sina travhästars framgångar. Första fullblodet köptes 1984 ihop med ett glatt gäng ifrån Volvo, Hazy Surface, i träning hos Christer Hederud i Kungsbacka. Och han har därefter varit hästägare i olika konsortier hela tiden. Han var en sann entusiast och gav aldrig upp, sista hästen köpte han in sig i, hos Henrik Engblom i Skara, så sent som i november och såg fram emot att kunna följa den i träning på nära håll.

Göran blev tidigt aktiv i Göteborgs Galoppsällskap som styrelseledamot och senare också som ordförande. Han var även VD för Göteborg Galopp under en period .

Göran var alltid positiv och ingenting var omöjligt. Under sina tjänsteresor besökte han många galoppbanor och kom då hem med diverse hingstkataloger, program och åringskataloger.

Det mest framträdande minnet av Göran är när vi i hans hus, klistrade ihop alla kartor i skala 1:400 på området på Hisingen där vi ville ha den nya banan. Kartan blev sju meter lång och tre meter bred. Den första preliminära ritningen på den nuvarande banan i Göteborg gjorde Göran på Volvos konstruktions dator.

Insikten om vidden på arbetet som krävdes märktes på honom och han sa ”nu jävlar finns det att göra.”

Tack Göran för alla timmar och allt arbete, i med- och motgångar, du lade ner på Göteborg Galopp. En fin bana blev det!

Våra tankar går till hans familj, barn och barnbarn.

Göteborgs Galoppsällskap (gm Stig Pilroth)

CLINIC I HÄSTPSYKOLOGI OCH PARTNERSKAP

  SÖN 1 MARS 2020

Göteborgs Galoppsällskap och Clarebergs Ridklubb har nöjet att invitera sina medlemmar till en heldagsclinic i hästpsykologi och partnerskap med Mikkel Osten, heartsandhorses.se.

En hel dag med utbildning, inspiration och hästgnägg.

10.00-11.30 Bus och Burdus på turné. Mikkels två halflinger partners, Mimer och Modi kommer och visar hur vi sätter igång utvecklingen naturligt. – mycket inspiration och väldigt roligt.  
11.30-12.00 Doktor Djuhr kommer och förklarar om hästars beteenden. Otroligt lärorikt och fylld med skratt och en konstig karaktär.
12.00-13.30      Lunch  (Information om lunch se nedanför eller ta med själva) .
13.30-15.00      Problemhäst – Hästpsykologi på hög nivå där Mikkel hjälper en främmande häst med problem. 
15.15-17.00      Lektion: antingen från marken eller ridning, oavsett inriktning. Otroligt givande och lärorikt, både för elever och publik.


Pris:                    GGS- eller Ung Galopp-medlemmar betalar 175 kr  (Icke-medlemar betalar 300kr.) Begränsat antal platser. För medlemskap i GGS, vg se www.goteborgsgaloppsallskap.se/medlem.


Anmälan:         Senast 31/12 genom epost till info@goteborgsgaloppsallskap.se och inbetalning till bankgiro 768-0150. Efter detta datum, släpps biljetterna till allmänheten, varefter vi ej kan garantera plats. Så först till kvarn!

Ange namn på deltagarna (går också bra att mejlas)!

Matpaket 100 kr för GGS-medlem (övriga 150 kr):
*Frukost mellan kl 9-10                            Kiosken är självklart även öppen
*Lunchsoppa inkl. dryck                          för köp av andra varor.
*Eftermiddagsfika                                                                                              
Beställning av matpaket sker genom att du swishar till 123 63 663 89 (CRK) senast den 20/2. Skriv ”matpaket” i meddelandet.

OBS! Klubben har tyvärr ej resurser att tillhandahålla specialkost, p.g.a. matallergier, dieter, etc.

Lite smått och gott om 2019-års tävlingsdagar på GG

Premiärdagen 12/5

Vi smög igång med en premiärdag med att öppna upp värdtältet, hade en trevlig dag och flera nya ansikten på publikplats.

Familjedag 2/6

Vi genomförde en mycket uppskattad familjedag med en 70 meter gladiator hinderbana, flera hoppborgar för de mindre och något större, givetvis ansiktsmålning och hästen i centrum med ponnyridning och poängpromenad. Ihop med värdtältet blev detta en lyckad dag och besökarna samlades nere vid railen och ledvoten inför och under loppen!

Åby dagen 23/6

Vår klassiska återkomma samarbete med Åby travet, var lika trevligt som vanligt, vi genomförde 2 travlopp och 2 montélopp innan det var dags för galoppen att göra entré. Glädjande var att ”travfolket” stannade kvar och följde galopploppen.

7/7 Hamburgare utmaningen

Vi testade ett nytt grepp med en hamburgare tävling där vanliga privatpersoner fick tävla att göra den bästa hamburgaren – för en mycket namnkunnig jury med Leif Mannerström som juryns ordförande! Tyvärr så regnade det denna dag men alla var tappra och vi hade säkrat upp med tält för de deltagande lagen (10 st) och denna aktivitet var mycket uppskattat av publiken som alla kunde relatera till hur man grillar världens godaste burgare….detta skall vi definitiv köra 2020 – då med vackert väder! Givetvis var värdtältet bemannat och uppskattat!

20/7

Trevlig löpsdag med värdtältet och Göteborgs Galoppsällskap blev så inspirerade av grilltävlingen föregående tävlingsdag att bjöd in till GRILLKNYTIS efter sista loppet gått i mål! Var och en tog med vad de själva vill grilla och GGS stod för fika efteråt. Gott och trevligt!

18/8 Göteborg Stora Pris – Champagne dagen

Göteborg Stora Pris dagen, vi körde champagne tält med champagne provning ihop med Taittinger, trevlig buffé, pianist och trumpetare som när hästarna kom ut på banan och i seger ceremonin. Vi skapade ett specialerbjudande till hästägare och aktiva. Extremt uppskattat och vi sålde slut våra 75 platser och till nästa år satsar vi på att vara dubbelt så måndag – minst!

Jaktdagen med Steffo 31/8

Nytt grepp med jaktdag med Steffo Törnqvist som kom i full jakt mundering och tältet sålde vi slut våra 50 platser – Steffo babblade om jakt, mat och Tv4 hemligheter. Givetvis pratade han även lite från vinnarcirkeln.
Vi tror att Steffo kommer att dyka upp hos oss även 2020.