Författararkiv: Göteborgs Galoppsällskap

En resumé från Höststämman 2021

Lördagen den 13 november gick Höststämman av stapeln ute på Ale Djurklinik.

Själva stämman var snabbt avklarad då det bara fanns ett ”riktigt” beslutsärende att hantera och det var tre smärre stadgeändring. Stämman antog för andra gången och därmed fastställde dessa ändring, vilka innebär

 • att i § 9 STÄMMA ändra tiden för kallelse till års- och höststämmor till 28 dagar, vilket nu harmoniserar med tidsperioden för inlämnande av räkenskaper till revisorerna och presentation av valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelse och revisorer. OBS! 14 dagar kallelseperiod gäller fortfarande för extra stämma.
 • att i § 10 ÄRENDEN VID STÄMMA tillämpa nedanstående ordning då den i praktiken redan tillämpats: 8. Framläggande av årsberättelse. 9. Framläggande av ekonomiska redovisning. 10. Framläggande av revisorernas berättelse. 11. Fastställande av a. årsberättelse, b. ekonomisk redovisning, och c. revisorernas berättelse.
 • att i § 14 VALBEREDNING, tredje stycket, ändra ordet sittande till innevarande.

Under punkten ”Övriga frågor. Ej beslutsärenden.” informerades om sällskapets och SG:s arbeten, både avslutade, pågående och kommande.

Slutligen delades sällskapets egna diplom ut till framstående medlemmar och för deras bedrifter. Alla som deltog på stämman fick också ett tack för visat intresse och engagemang en flaska av cavan Göteborg 400 år som sällskapet delat ut till Vinnande Hästens Ägare under årets tävlingsdagar fr.om. juli.

Vi ser nu fram emot ett nytt tävlingsår som dessutom är tjugoårsjubileum för banan! Dagarna för 2022 blir sön 15 maj, sön 29 maj, lör 11 juni, sön 26 juni, sön 10 juli, ons 27 juli, sön 14 augusti, lör 3 september och lör 1 oktober.

Medlemsmöte måndag 27 sept, kl 18:30

Lite kort varsel, …
men ett informationsmöte angående ny bana i Skåne kommer att hållas redan nu på måndag 27 september, kl 18:30 på banan


Jan Kleerup och Isabella Sexton från arbetsgruppen Ny bana i Skåne kommer att redogöra om finansiering och markförvärv av den nya anläggningen i Skåne.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Ingen föranmälan krävs.

(Blir vi för många för att vara i Villan, flyttas mötet ut till tältet.)

Höststämma & Efterfest 13 november 2021

Härmed kallas till höststämma i GGS.

Klicka på länken nedan och gör din anmälan, så vi kan beräkna mängden fika och mat.
https://simplesignup.se/private_event/185091/a0c14dc3c2

Plats:Om det går som vi vill: Ale Djurklinik, Norra Kilandavägen 22, 449 34 Nödinge
Ingen bil? Ta tåget från Gbg Central (mot Öxnered), kliv av vid Bohus Station och fortsätt med buss 404 till hållplats Björsagårdsvägen. Framme!
Tid:kl 16.

GGS håller höststämma lördag 13 november 2021 på Ale Djurklinik i Nödinge, och du är härmed kallad.

Efter att stämmans stadgeenliga punkter (se nedan) avhandlats, fortsätter vi med information om vad som händer inom sporten, styrelsen och annat av intresse för oss galoppentusiaster.

Efterfesten

GGS bjuder till mat och dryck.

Precis som i Emil i Lönneberga vill vi försöka göra tabberas (”rent bord”) på vad som är kvar i Galoppkiosken. Sista tävlingsdagen blev ju inställd, varför vi har massor kvar.

Under festen vi delar ut GGS:s egna priser för 2019 och 2020 till sina championmedlemmar. 2021-års champions tar vi till årsstämman 2021.

Covid-19; vi följer FHM rekommendationer! Du måste dock känna dig fullt frisk och vara utan symptom, för att vara välkommen.


Kom med förslag! Det är därför vi finns här!

Vi vill så gärna att ni kommer med förslag till styrelsen (punkt 7 i dagordningen). Förslag kan t.ex. röra något som Du önskar att sällskapet driver i SG:s fullmäktige, eller något vi ska göra internt.

Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.


Dagordning för höststämman:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av sekreterare.
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.*
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Stämmans ärenden.
 8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
 9. Stämmans avslutande.

* Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med tillkännagivande i lämpliga medier. Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.


Äntligen publik igen!

Göteborg 190623 Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp

Som vi har längtat till denna dag då publikområdet på Göteborg Galopp öppnar igen för besökare!

SG kan hälsa ett begränsat antal hästägare och åskådare till galopptävlingarna på Göteborg Galopp söndagen den 27 juni. Vi kommer att öppna upp en begränsad yta vid upploppet för max. 100 personer och alla besökare måste föranmäla sig.

Hur bokar jag?

Bokningen kommer att ske via något som kallas Simple Signup. Länk till formuläret för bokningen kommer att publiceras på SG:s hemsida den 21 juni. Du kommer att kunna anmäla flera personer på samma gång, men då behöver ni anlända till entrén tillsammans.

Bokningen öppnar för

 • hästägare (med häst till start)måndag 21 juni (eftermiddag).
 • medlemmar: 24 juni
 • övriga åskådare: 24 juni.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfri entré för hästägare, medlemmar och årskortsinnehavare.
Andra betalar 30 kronor per person via Swish 123 496 33 85 alternativt kontant. Betalning sker på plats.
Programblad finns att köpa på plats. (Betalning via Swish.)

Hur fungerar det?

Entrén öppnar kl. 11:00 och parkering sker på grusparkeringen ovanför stallarna. Annan parkering är inte tillåten.

Ni visar upp bekräftelsemejlet (utskrift eller visa på telefonen) i entrén där Victor och Nicolas bockar av er. Följ sen anvisad väg till publikområdet.

GGS-kiosken kommer att vara öppen. Där finns som vanligt dricka, kaffe, fika, glass, godis, enklare mat., m.m. Ni ska nog bli mätta! 
 

Mer information

Publik kommer endast att få vistas inom anvisat område.

Tävlingsområdet är fortfarande enbart vara öppet för aktiva och betraktas som en arbetsplats.

Hästägare på plats som har en häst som vinner kommer att få gå igenom avspärrningen för att vara med i vinnarcirkeln, men måste sedan gå tillbaka till publikområdet.

När vi nu börjar öppna banorna så är det viktigt att det sker under så säkra former som möjligt. Vi ber alla att respektera de regler och rekommendationer som gäller och att följa vakternas instruktioner på tävlingsdagen.

Ta med egen stol eller picknickfilt samt eventuellt eget parasoll och/eller paraply då publikområdet inte kommer kunna erbjuda vare sig sittplatser eller skydd mot regn och sol. Toaletterna i publikområdet kommer självklart att vara öppna. 

Varmt välkomna till Göteborg Galopp!

Introduktionskurs för dig som vill lära dig mer om galoppsporten.

GGS bjuder sina medlemmar på halva kursavgiften

Allt du behöver göra för att få halva kursavgifter tillbaka, är att Du skickar in en kopia av Din inbetalning, eller annan bekräftelse att du deltagit, till info@goteborgsgaloppsallskap.se. Skriv bankkonto-/postgironummer så sätter vi in slantarna så snart kursen är slutförd.

Anmäler Dig gör Du genom att följa instruktionerna nedan.

22 MAJ – 23 MAJ

Digital introduktionskurs

Introduktionskurs för dig som vill lära dig mer om galoppsporten. På grund av coronapandemin hålls kursen digitalt. 

Plats: Digitalt via Teams 

Arrangör: Svensk Galopp och Hästsportens Folkhögskola 

Tid: 09:00

Introduktionskursen är obligatorisk (och kräver 100% närvaro) för dig som vill gå amatörtränarkursen och inte har minst ett års arbetslivserfarenhet hos en professionell galopptränare. Den riktar sig också till dig som är intresserad av galoppsporten och vill veta mer.

Genomförs digitalt

Kursen är i år digital, uppdelad på två tillfällen á tre timmar och har ett maxantal på 30 st för att alla ska ha chans att ställa frågor. Är antalet anmälningar stort kommer ytterligare en kurs att anordnas.

Du behöver tillgång till appen Teams och en fungerande kamerafunktion.

Datum och tid

22 och 23 maj 2021, klockan 9-12.

Kursinnehåll

Galoppsportens historia och en inblick internationellt, propositioner och regler, hur man läser ett program, yrken och utbildningar, samt rutiner i ett galoppstall.

När pandemiläget tillåter att galoppbanorna öppnar upp för publik igen kommer alla deltagare på introduktionskursen bjudas in till en tävlingsdag på Bro Park, Jägersro Galopp eller Göteborg Galopp för att följa tävlingarna bakom kulisserna.

Avgift

Deltagaravgift 300 kr faktureras av Svensk Galopp efter den digitala kursen.

Anmälan

Anmälan är öppen till och med den 19 maj 2021. Anmäl dig via formuläret på Hästsportens folkhögskolas hemsida.

Kursen kommer avhållas under förutsättning att vi får in minst 10 anmälningar.

Varmt välkommen med din anmälan!

Kontakt

Om du har några frågor om kursen, skicka gärna ett mail till kursledare Hanna Selinus: hanna.selinus@svenskgalopp.se

Presentation av GGSs styrelse för 2021

Susanne Sivrup-Rosenqvist, ordförande (2021) 
Hon är proffstränare med tio hästar i träning på egen gård i Älvängen som hon driver tillsammans med man och barn. Dottern Michelle är amatörjockey och maken Sven är anläggningsansvarig på GG. Susanne började med ponnygalopp -89, blev amatörtränare -94 och därefter proffstränare 2010. Hon arbetar hårt för att få vår bana att utvecklas till något stort och för att sprida intresset för vår fantastiska sport vidare till andra. Susanne ansvarar för ponnygaloppen i Göteborg. Susanne sitter med i SG’s Tävlingskommitté. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Lars Gradin, sekreterare (2021-2022) Lars har jobbat under flera år i styrelsen och för galoppsporten i Göteborg. Han är andelsägare i hästar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare. Han missar ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd förtjänar han på Volvo IT där han är systemutvecklare. Lars är vår representant i SG:s ekonomigrupp och sitter i SG:s valberedning, samt sitter med i SGIF:s stadgerevisionsgrupp.
Lars Gradin, sekreterare (2021-2022) 
Lars har jobbat under flera år i styrelsen och för galoppsporten i Göteborg. Han är andelsägare i hästar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare. Han missar ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd förtjänar han på Volvo IT där han är systemutvecklare. Lars är vår representant i SG:s ekonomigrupp och sitter i SG:s valberedning, samt sitter med i SGIF:s stadgerevisionsgrupp. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Lotta Månsby, vice ordförande (2020-2021)
Lotta är veterinär och har sitt främsta intresse i sjukdomar i rörelseapparaten och träningsfysiologi och arbetar huvudsakligen med hältdiagnostik. Hon äger och driver Ale djurklinik. Lotta är tillika amatörtränare och har f.n. två hästar i träning, samt är uppfödare. Lotta sitter med i SG’s Hästvälfärdsgrupp.
Christer Hederud, ledamot (2021-2022)
Christer har varit proffstränare drygt 35 år, varav 10 år i Norge mellan åren 1985 och 1995. En otroligt fin och lärorik tid, enligt honom själv. Han är även hästägare och har fött upp ett antal hästar. Christer jobbar på GG-anläggningen tillsammans med Sven Rosenqvist. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Åsa Edvardsson, ledamot (2020-2021) 
Åsa är proffstränare i Brålanda i Dalsland. Hon är ledamot SG:s styrelse, samt är SG:s representant i HNS styrelse. Hon har arbetat som lärare och galoppinstruktör på Nuntorps Naturbruksgymnasium. Åsa är också kommunpolitiker och sitter som ledamot olika nämnder, liksom i Brålanda företagarföreningen. Åsa är även tränare för GGS:s konsortiehäst Tootick (på bilden). Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Stig Pilroth, ledamot (2021-2022)
Hedersmedlem i GGS. Stig är pensionerad proffstränare med många år inom galoppsporten. Med sitt hjärta i Göteborg, var han en av flera drivande krafter till etableringen av vår fina bana på Hisingen. Engagemanget är lika starkt som förr. Han har drivit uppfödning på släktgården i Västergötland. Både sambo Bodil och dottern Anna mycket aktiva inom sporten på flera sätt. Stig sitter med i SGIF’s stadgerevisionsgrupp, avelskommittén och i gruppen för organisation och utveckling.” Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Caroline Muller-Roussel, kassör (2020-2021) 
För nu 30 år sedan kom Caroline in i galoppsporten genom sin syster och blivit kvar sedan dess. Hon fungerar som GGS:s webmaster och sköter de flesta medlemsutskicken. På tävlingsdagarna har hon ett finger med lite varstans; kiosken, tävlingsfunktionärer, GGS-värd, mm. Yrkesmässigt är hon entreprenör och försäljningskonsult. Caroline sitter med i SGIF:s stadgerevisionsgrupp.
Christoffer Andersson Rönnlund, suppleant (2021)
Christoffer har varit engagerad i galoppsportenen sedan 2016 då dottern Evelina, numera amatörryttare, ledde in honom i ponnygaloppen och ifjol tog han amatörtränarlicens. Han hoppas genom aktivt deltagande kunna bidra till att ponnygaloppen fortsätter den positiva trend vi sett senaste året och att stärka gemenskapen mellan våra tre banor både stort och smått. Ser även fram emot att få vara med och utveckla Göteborgsbanan i sin helhet. Christoffer sitter med i referensgruppen för SG:s nya hemsida.
Evy Alfredsson, suppleant (2021)
Evy började som amatörtränare för ca 35 år sedan och var med när banan startades. Har haft ett långt uppehåll men har ett oförändrat galopp- och hästintresse. Hon arbetar som planeringsledare i Sjukhusen i Väster inom Västra Götalandsregionen. Evy ser fram att hjälpta till att sprida intresset och utvecklingen för Göteborg Galopp.
Kim Stern, suppleant (2021)
Kim började med ponnygalopp som sju åring i en sandgrop i Göteborg. Detta utvecklades vidare in i arabgaloppen och nu ligger största engagemanget i hindersporten. Kim vurmar också mycket för amatörrytteriet och dess utveckling. Han är både amatörryttare och -tränare. Försörjningen kommer genom hovslageri. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Daniella Mellbin, adjungerad ungdomsrepresentant (2021)
Daniella är utbildad hästskötare från Åby Travgymnasium, har träningsridit hästar hos Christer Hederud sedan 2007 och jobbat hos Roland Johansson (Stall Q.C.) med hans avelsston, fölungar och åringar. Var även med i ungdomssektionen som fanns på Göteborg galopp (Ung galopp) från 2010 och ett par år framåt. Daniellas roll är att utveckla ungdomsverksamheten i Göteborgs regionen.