Författararkiv: Göteborgs Galoppsällskap

Du har väl inte glömt anmäla Dig till stämman och middagen?

Nu på lördag 19 mars, håller GGS årsstämma på Burgårdens Konferenscenter. Det gör också SARA (Scandinavian Arabian Racing Association). Hålltider för stämmorna finner du nedan. Efter stämmorna är det Öppet samtal med representanter för Svensk Galopps representanter vd Harald Dörum och ledamot Jan Olsson, samt förhoppningsvis styrelseordförande Anders Lilius.

När stämmorna och diskussionerna är överståndna, är alla välkomna att inta en bit mat och lite mer samkväm.

Föranmälan och matbeställning (glöm inte notera ev. matallergier, etc.) görs till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com, senast onsdag 16 mars, kl 21. Vill eller kan du inte äta med oss efteråt, utan bara delta i stämman, är det självklart i sin ordning. 

Menyn finns att läsa här.

Var och en står sin egen kostnad. Vi äter på Restaurang Danilo på Bergakungen, ett stenkast från Burgården.

Också ni som redan anmält er, behöver beställa maten via mejl som ovan.


Plats för stämman: Burgårdens Konferenscenter, ingång A2, Skånegatan 20, Göteborg

Datum: lördag 19 mars 2022

Hålltider för dagen

 • 13.30 Årsstämma i SARA
 • 14.00 Fika för SARA och GGS
 • 14.30 Årsstämma i GGS
 • 15.30 Öppet samtal med SG:s representanter vd Harald Dörum och ledamot Jan Olsson, samt förhoppningsvis styrelseordförande Anders Lilius.
 • 17.00 Middag

Stämmohandlingar återfinns i föregående inlägg här på sidan.

Göteborgs Galoppsällskap 2022-03-15

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, lördag 19 mars 2022

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Välkommen att delta i inte bara GGS:s årsstämma utan också SARA:s. Vi har beslutat för enkelhetens skull, att hålla stämmorna på samma plats och samma dag. GGS:s medlemmar är välkomna att lyssna in på SARA:s (Scandinavian Arabian Racing) årsstämma och vise versa. Vi har självklart inte rösträtt, och inte heller yttranderätt om inte annat så beslutas vid stämmans påbörjande, på varandras stämmor.

Efter stämmorna är alla välkomna till inta en bit mat och lite mer samkväm. Vi återkommer med vilken restaurang det blir. Föranmälan görs till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com, senast onsdag 16 mars. Var och en står sin egen kostnad.

Plats: Burgårdens Konferenscenter, ingång A2, Skånegatan 20, Göteborg

Datum: lördag 19 mars 2022

Hålltider för dagen

 • 13.30 Årsstämma i SARA
 • 14.00 Fika för SARA och GGS
 • 14.30 Årsstämma i GGS
 • 15.30 Öppet samtal med SG:s representanter vd Harald Dörum och styrelseordförande Anders Lilius.
 • 17.00 Middag

Nedanstående lista över stämmohandlingar uppdateras löpande.

Göteborgs Galoppsällskap 2022-02-19

Nytt år och jubileumsår – 2022!

2022 – ännu ett galoppår för
Göteborgs Galoppsällskap och då banan firar 20 års jubileum!

FORTSÄTT AT STÖDJA GALOPPSPORTEN I VÄSTSVERIGE, VAR MEDLEM I GGS!

Som medlem i GGS  
– blir Du en del av en trevlig gemenskap, Du påverkar galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd.
– Du får fri entré till samtliga galoppbanor Sverige.
– delta i våra aktiviteter och föreläsningar.
medlemsutskick via post och eller epost.
program till årets tävlingsdagar på Göteborg Galopp direkt hem i brevlådan  med 25% rabatt. Istället för ord.pris 350 kr inom Sverige, betalar du 237 kr, vilket betalas till GGSs bankgiro. (Reservation för prisändring.) 

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrat 350 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. det år man fyller 18 år): 100 kr.

I år skickar vi ut en avi (faktura) till er som har angivit mejladress och hoppas det ska vara till hjälp vid betalning, men det går självklart bra att betala på traditionellt vis.

Bankgiro 768-0150

Vid betalning så glöm inte att ange namn, adress, e-postadress, och gärna telefonnummer.  Dessa uppgifter kan även skickas in på info@goteborgsgaloppsallskap.se om inte utrymme finns vid betalningstillfället. Om du betalar in från ett företag, måste namn på röstberättigad person anges vid inbetalningen.

En resumé från Höststämman 2021

Lördagen den 13 november gick Höststämman av stapeln ute på Ale Djurklinik.

Själva stämman var snabbt avklarad då det bara fanns ett ”riktigt” beslutsärende att hantera och det var tre smärre stadgeändring. Stämman antog för andra gången och därmed fastställde dessa ändring, vilka innebär

 • att i § 9 STÄMMA ändra tiden för kallelse till års- och höststämmor till 28 dagar, vilket nu harmoniserar med tidsperioden för inlämnande av räkenskaper till revisorerna och presentation av valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelse och revisorer. OBS! 14 dagar kallelseperiod gäller fortfarande för extra stämma.
 • att i § 10 ÄRENDEN VID STÄMMA tillämpa nedanstående ordning då den i praktiken redan tillämpats: 8. Framläggande av årsberättelse. 9. Framläggande av ekonomiska redovisning. 10. Framläggande av revisorernas berättelse. 11. Fastställande av a. årsberättelse, b. ekonomisk redovisning, och c. revisorernas berättelse.
 • att i § 14 VALBEREDNING, tredje stycket, ändra ordet sittande till innevarande.

Under punkten ”Övriga frågor. Ej beslutsärenden.” informerades om sällskapets och SG:s arbeten, både avslutade, pågående och kommande.

Slutligen delades sällskapets egna diplom ut till framstående medlemmar och för deras bedrifter. Alla som deltog på stämman fick också ett tack för visat intresse och engagemang en flaska av cavan Göteborg 400 år som sällskapet delat ut till Vinnande Hästens Ägare under årets tävlingsdagar fr.om. juli.

Vi ser nu fram emot ett nytt tävlingsår som dessutom är tjugoårsjubileum för banan! Dagarna för 2022 blir sön 15 maj, sön 29 maj, lör 11 juni, sön 26 juni, sön 10 juli, ons 27 juli, sön 14 augusti, lör 3 september och lör 1 oktober.

Medlemsmöte måndag 27 sept, kl 18:30

Lite kort varsel, …
men ett informationsmöte angående ny bana i Skåne kommer att hållas redan nu på måndag 27 september, kl 18:30 på banan


Jan Kleerup och Isabella Sexton från arbetsgruppen Ny bana i Skåne kommer att redogöra om finansiering och markförvärv av den nya anläggningen i Skåne.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Ingen föranmälan krävs.

(Blir vi för många för att vara i Villan, flyttas mötet ut till tältet.)

Höststämma & Efterfest 13 november 2021

Härmed kallas till höststämma i GGS.

Klicka på länken nedan och gör din anmälan, så vi kan beräkna mängden fika och mat.
https://simplesignup.se/private_event/185091/a0c14dc3c2

Plats:Om det går som vi vill: Ale Djurklinik, Norra Kilandavägen 22, 449 34 Nödinge
Ingen bil? Ta tåget från Gbg Central (mot Öxnered), kliv av vid Bohus Station och fortsätt med buss 404 till hållplats Björsagårdsvägen. Framme!
Tid:kl 16.

GGS håller höststämma lördag 13 november 2021 på Ale Djurklinik i Nödinge, och du är härmed kallad.

Efter att stämmans stadgeenliga punkter (se nedan) avhandlats, fortsätter vi med information om vad som händer inom sporten, styrelsen och annat av intresse för oss galoppentusiaster.

Efterfesten

GGS bjuder till mat och dryck.

Precis som i Emil i Lönneberga vill vi försöka göra tabberas (”rent bord”) på vad som är kvar i Galoppkiosken. Sista tävlingsdagen blev ju inställd, varför vi har massor kvar.

Under festen vi delar ut GGS:s egna priser för 2019 och 2020 till sina championmedlemmar. 2021-års champions tar vi till årsstämman 2021.

Covid-19; vi följer FHM rekommendationer! Du måste dock känna dig fullt frisk och vara utan symptom, för att vara välkommen.


Kom med förslag! Det är därför vi finns här!

Vi vill så gärna att ni kommer med förslag till styrelsen (punkt 7 i dagordningen). Förslag kan t.ex. röra något som Du önskar att sällskapet driver i SG:s fullmäktige, eller något vi ska göra internt.

Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.


Dagordning för höststämman:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av sekreterare.
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.*
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Stämmans ärenden.
 8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
 9. Stämmans avslutande.

* Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med tillkännagivande i lämpliga medier. Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.