Författararkiv: Göteborgs Galoppsällskap

Adventsfika – Medlemsmöte – Höststämma  

Enligt våra stadgar ska vi har en stämma varje höst och i år blir det söndag den 11 december 2022, kl 16.

Vi träffas i Villan på banan och samtalar om året som gått, årets som kommer och annat vi tycker är viktigt eller kul att  prata om, samtidigt som vi betar av punkterna på stämman.

Många pauser blir det, för TV:n kommer att stå på så vi kan se löpen från Bro Park.

Anmäler din närvaro gör du till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com så vi kan beräkna adventsfikat.

Väl mött kära galoppvänner!

Föreläsning om chipfrakturer

Mån 2/5 kl 18,00 på Ale Djurklinik

Föreläsningen vänder sig primärt till tränare och hästägare, men alla medlemmar är välkomna. Föreläsningen är kostnadsfri och GGS bjuder på fika.

Föranmälan till lotta.mansby@aledjurklinik.se

Ny biomarkör kan undvika chipfrakturer hos galoppörer

Artros, hästens vanligaste ledsjukdom karakteriseras av en inflammation som involverar brosket och det underliggande benet. Galopphästen tränas vid unga år vilket ger en ökad fysiologisk benskleros, dvs nytt ben bildas som ett svar på träningen. När bensklerosen överstiger en fysiologisk nivå uppstår mikrofrakturer som kan resultera i akuta "chipfrakturer".

Forskare på SLU och Sahlgrenska Universitets sjukhus har identifierat en biomarkör, som läcker ut i ledvätska och blod hos hästar som har en ökad benskleros. Biomarkören är kraftigt förhöjd hos hästar med chipfrakturer.
Vi vill följa galopphästar i träning över tid genom att undersöka halten av biomarkören i blodprov och saliv tagna varje månad i 6 månader.
Veterinärstudent Zandra Hugoh tar ett salivprov med en bomullstuss i munnen.
Vi skulle även vilja få prov från hästar med diagnostiserad ”chip fraktur”.
Vårt mål är att biomarkören kan användas i förbyggande syfte, genom att följa hästar över tid för att tidigt upptäcka sjuklig benskleros innan den resulterar i en ”chipfraktur”.

Kan saliven användas för mätning av biomarkören kan självtester utvecklas för snabb och enkel användning för screening av hästar på plats.

Eva Skiöldebrand, veterinär, professor
eva.skioldebrand@slu.se

Stina Ekman, veterinär, professor emerita
stina.ekman@slu.se
Institutionen för BVF, SLU, Uppsala

En sammanfattning av årsstämman 2022

Lördag 19 mars avhölls årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap med 20 medlemmar närvarande. Stämman hölls på Burgårdens Konferenscenter och efterföljdes av en trevlig middag på Restaurang Danilo. Under dagen fanns också på plats medlemmar i SARA, Scandinavian Arabian Racing Association, som höll sin årsstämma en stund före GGS.

Stämman öppnades av Susanne Sivrup-Rosenqvist varefter hon valdes till stämmans ordförande, Lars Gradin till dess sekreterare samt Inger Johansson och Anne-Beth Thörn att justera protokollet.

Efter dagordningens godkännande och upprättades röstlängden samt godkändes. Stämman ansågs varit kallad till i behörig ordning, varvid årsberättelse, balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse framlades och godkändes. 2021 års styrelse beviljades därefter ansvarsfrihet enligt revisorerna rekommendation.

Sedan var det dags för val av ordförande, tre styrelseledamöter och tre suppleanter. Valberednings förslag antogs i sin helhet. Den nya styrelsen kan du läsa på http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/styrelse/. På samma plats kan du också se vilka som blev valda till revisorer och revisorssuppleanter, liksom sammansättningen av valberedningen inför 2023.

Inga inskickade förslag från vare sig medlemmar eller styrelse fanns att behandla. Däremot togs upp till diskussion huruvida stämman ansåg att styrelsen ska jobba vidare på ett förslag till SG som i korthet innebär att de olika tränar- och ryttarlicenserna ska kunna kombineras fritt. Stämmodeltagarna samtyckte till att gå vidare med att utveckla ett konkret förslag.

Efter själva stämman var det Öppet samtal med SG:s representanter, Anders Lilius, styrelseordförande i SGIF, och Harald Dörum, vd i SBAB. Under denna del presenterade Harald förändring inom galoppsporten och därmed för Göteborg Galopp. Mer info om detta kommer separat.

Protokoll för stämman kommer att publiceras så snart den är undertecknad av stämmans ordförande, sekreterare och justeringspersoner.

Du har väl inte glömt anmäla Dig till stämman och middagen?

Nu på lördag 19 mars, håller GGS årsstämma på Burgårdens Konferenscenter. Det gör också SARA (Scandinavian Arabian Racing Association). Hålltider för stämmorna finner du nedan. Efter stämmorna är det Öppet samtal med representanter för Svensk Galopps representanter vd Harald Dörum och ledamot Jan Olsson, samt förhoppningsvis styrelseordförande Anders Lilius.

När stämmorna och diskussionerna är överståndna, är alla välkomna att inta en bit mat och lite mer samkväm.

Föranmälan och matbeställning (glöm inte notera ev. matallergier, etc.) görs till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com, senast onsdag 16 mars, kl 21. Vill eller kan du inte äta med oss efteråt, utan bara delta i stämman, är det självklart i sin ordning. 

Menyn finns att läsa här.

Var och en står sin egen kostnad. Vi äter på Restaurang Danilo på Bergakungen, ett stenkast från Burgården.

Också ni som redan anmält er, behöver beställa maten via mejl som ovan.


Plats för stämman: Burgårdens Konferenscenter, ingång A2, Skånegatan 20, Göteborg

Datum: lördag 19 mars 2022

Hålltider för dagen

  • 13.30 Årsstämma i SARA
  • 14.00 Fika för SARA och GGS
  • 14.30 Årsstämma i GGS
  • 15.30 Öppet samtal med SG:s representanter vd Harald Dörum och ledamot Jan Olsson, samt förhoppningsvis styrelseordförande Anders Lilius.
  • 17.00 Middag

Stämmohandlingar återfinns i föregående inlägg här på sidan.

Göteborgs Galoppsällskap 2022-03-15

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, lördag 19 mars 2022

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Välkommen att delta i inte bara GGS:s årsstämma utan också SARA:s. Vi har beslutat för enkelhetens skull, att hålla stämmorna på samma plats och samma dag. GGS:s medlemmar är välkomna att lyssna in på SARA:s (Scandinavian Arabian Racing) årsstämma och vise versa. Vi har självklart inte rösträtt, och inte heller yttranderätt om inte annat så beslutas vid stämmans påbörjande, på varandras stämmor.

Efter stämmorna är alla välkomna till inta en bit mat och lite mer samkväm. Vi återkommer med vilken restaurang det blir. Föranmälan görs till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com, senast onsdag 16 mars. Var och en står sin egen kostnad.

Plats: Burgårdens Konferenscenter, ingång A2, Skånegatan 20, Göteborg

Datum: lördag 19 mars 2022

Hålltider för dagen

  • 13.30 Årsstämma i SARA
  • 14.00 Fika för SARA och GGS
  • 14.30 Årsstämma i GGS
  • 15.30 Öppet samtal med SG:s representanter vd Harald Dörum och styrelseordförande Anders Lilius.
  • 17.00 Middag

Nedanstående lista över stämmohandlingar uppdateras löpande.

Göteborgs Galoppsällskap 2022-02-19