GGS Årsstämma 2020-03-28

Tid Lördag 28 mars 2020 kl. 16:00
PlatsVillan på Göteborg Galopp för de som vågar och är friska,
eller via TELEFONKONFERENS . Mejl har skickats till röstberättigade medlemmar med uppgifter och kod.

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Pga Covid-19 (Corona-influensan) har styrelsen beslutat att inte genomföra stämman på det sätt som först var tänkt, utan via TELEFONKONFERENS.

”Gala för inbördes beundran” är således inställd och kommer att ske längre fram då smittoläget stabiliserats.

Läs mer om hur våra stämmor går till i våra stadgar och vilka tidsramar som finns!
http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/wp-content/uploads/2019/09/STADGAR-GGS-2019.pdf