ÅRSSTÄMMA 2017

Länk till pdf: kallelse-arsstamma-2017-inkl-dagordning

————————————————————————————————————-

KALLELSE till ÅRSSTÄMMA i GÖTEBORGS GALOPPSÄLLSKAP

 •  Lördag 25/3 2017, kl 14.00
 • Plats: Burgårdens Utbildningscentrum, Skånegatan 20, Göteborg

Motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast fredag den 17 mars 2016 kl 18, på

– epostadress:  info@goteborgsgaloppsallskap.se , eller

– via post  Gbg Galoppsällskap, c/o Muller-Roussel, Markurellg 18 lgh 1001, 42252 GÖTEBORG

 Svensk galopps styrelseordförande, Lars Nordström, kommer att närvara och ge oss information om vad som hänt och vad som komma skall.

Väl mött!

————————————————————————————————————————–

Fortsätta prata efteråt?

Häng på efteråt till en trevlig restaurang, för att äta en bit mat och prata vidare om säsongen som kommer och säsonger som varit.

Uppdatering: middagen blir på Dubliners 🍻 på Östra Hamngatan kl 17! Funkar allt, så kommer vi att kunna se en eftersändning av Dubai World Cup!

Föranmäl dig senast 21 mars, så vi kan boka bord till alla!

info@goteborgsgaloppsallskap.se

————————————————————————————————————————

Stämmans öppnande  Dagordning:

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
 7. Framläggande och godkännande av årsberättelse
 8. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
 9. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 13. Val av styrelse
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av ordinarie ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Fastställande av årsavgift
 20. Från styrelsen hänskjutna ärenden
 21. Motioner
 22. Stämmans avslutande

Efter stämmans sista punkt avklarat, kommer övriga frågor att kunna tas upp i mån av tid.


Read More

Tävlingsdagar 2017

Tävlingar 2017

Tävlingsdagar på Göteborg Galopp säsongen 2017:

MAJ   7    Vårpremiär

MAJ 21    Familjedag på galoppbanan

JUL    2    Sommargalopp

JUL  30   Åbydagen

AUG 20   Göteborgs Stora Pris med hattar

SEP  17     Westerndag och galopp

OKT   1    Söndagsgalopp
OKT 18    Säsongsavslutning med lunch-V4

Information om tävlingarna, programblad m.m. finns 4-5 dagar innan tävlingarna på http://www.svenskgalopp.se/sport-och-spel

Read More

Häckträning och godkännande i Göteborg den 20 juli

Onsdagen den 20 juli kl 11.00 finns det möjlighet att träna över häckarna på Göteborg Galopp samt att få sin häst godkänd för häcklöpningar. Obligatorisk anmälan sker till Tove Brandt på e-post tove.brandt@svenskgalopp.se senast fredag den 15 juli.

Senast uppdaterad 2016-07-09. info@svenskgalopp.se

 

https://www.svenskgalopp.se/hastfolk/artikel?cid=2.3799&article=1.549341&defaultMenuId=true

Read More

Fira midsommarafton med GGS

Hjärtligt välkomna att fira

MIDSOMMARAFTON 

med Göteborgs Galoppsällskap

fredag den 24 juni kl 16.00

Packa ner det du önskar äta och dricka denna dag och ta dig ut till banan tillsammans med din familj, så firar vi midsommar tillsammans.

Vi bjuder på jordgubbstårta, om du anmäler dig och din familj/vänner senast tors 22/6!
Maila då på info@goteborgsgaloppsallskap.se

                                                 Glad midsommar!

Read More

Årets Galoppresa

ÅRETS GALOPPRESA

Göteborgs Galoppsällskap

arrangerar en resa med buss till BRO PARK och invigningsfesten jämte Stockholms Stora Pris

söndagen den 19 juni 2016

Bussen avgår tidigt på morgonen och tillbaka efter tävlingsdagens slut.

500 kr (inkl. inträde & program)

Betalning till Pg 680026-2 eller Bg 768-0150 ska vara GGS tillhanda senast den 13 juni.

För ytterligare information v.g. kontakta Lennart ”Götet” i spelinformationen på Göteborg Galopp, eller mejla till lennart.lonneby@hotmail.com. Vid för få anmälningar ställs resan in, varvid avgiften återbetalas i sin helhet.

VÄLKOMNA!

www.goteborgsgaloppsallskap.se

 

Read More