Årsstämma 2018

 

KALLELSE till ÅRSSTÄMMAGöteborgs Galoppsällskap

 • Lördag 27 januari 2018, kl 14.00
 • Plats: Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg

_____________________

Dokument till stämman (upplagda 2018-01-23)

 1. Kallelse m dagordning årsstämma 2018
 2. Årsberättelse GGS 2017 (ej undertecknad)
 3. Balansräkning_2017 (-953,57)
 4. Resultaträkning_2017 (-953,57)
 5. Revisionsberättelse 2017
 6. Motion till GGS 2018-01-05
 7. Styrelsens svar på motion avs förslag till ändringar i stadgarna
 8. Förslag från styrelsen angående översyn av sällskapets stadgar (2
 9. Förslag fr styrelsen i GGS till årsstämma 2018

 

 

Vi kommer att få besök av en representant för Svensk Galopp som kommer att prata om den kommande avregleringen av det svenska spelmonopolet 2019 och vad det har för konsekvenser för galoppsporten i Sverige. 

 

Motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda

 senast fredag den 19 januari 2018 kl 18, på

· info@goteborgsgaloppsallskap.se, eller

· via post  till Göteborgs Galoppsällskap ,

              c/o Muller-Roussel, Markurellg. 18, 422 52 Hisings Backa

 

 

 

Dagordning för stämman 2018:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Val av sekreterare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
8. Framläggande och godkännande av årsberättelse.
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning.
10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse.
11. Fastställande av resultat- och balansräkning.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av styrelse:
a. Val av ordförande i styrelsen.
b. Val av ordinarie ledamöter.
c. Val av suppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Fastställande av årsavgift.
18. Från styrelsen hänskjutna ärenden.
19. Motioner.
20. Stämmans avslutande.

Efter stämmans stadgeenliga punkter kommer det att finnas utrymme för öppen diskussion.

 

Väl mött!

Styrelsen i Göteborgs Galoppsällskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

SPARA DATUMET! *** 27 januari 2018 ***

Årsstämman 2018 är tidigarelagd och kommer att äga rum redan lördag 27:e januari.

Detta för att den nya styrelsen ska kunna få lite mer tid på sig inför Svensk Galopps årsstämma i april.

Tiden blir troligen densamma, kl 14, men platsen är ännu inte bestämd. Vi återkommer!

Read More

Svensk Galopp ordnar resa för västsvenskarna!

Svensk Galopp anordnar

bussresa till Derbydagen på Jägersro

den 16 juli 2017.

 

Även icke medlemmar är välkomna!

Mer om dagen kan du läsa på http://svensktderby.se/. 


Avgång –       08.00 – Clarion Post Hotel, Drottningtorget 10, Göteborg
Avgång – ca. 08.10 – Scandic Mölndal

Retur från Jägersro kl. 18.30.

Bussresa, entrébiljett (värde: 200:-) och program ingår.
____________________________________________________________
Anmälan till bussresan görs genom SG’s webbshop.
http://41352.shop.textalk.se/svenskt-derby/buss-fran-goteborg

Read More

ÅRSSTÄMMA 2017

Länk till pdf: kallelse-arsstamma-2017-inkl-dagordning

————————————————————————————————————-

KALLELSE till ÅRSSTÄMMA i GÖTEBORGS GALOPPSÄLLSKAP

 •  Lördag 25/3 2017, kl 14.00
 • Plats: Burgårdens Utbildningscentrum, Skånegatan 20, Göteborg

Motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast fredag den 17 mars 2016 kl 18, på

– epostadress:  info@goteborgsgaloppsallskap.se , eller

– via post  Gbg Galoppsällskap, c/o Muller-Roussel, Markurellg 18 lgh 1001, 42252 GÖTEBORG

 Svensk galopps styrelseordförande, Lars Nordström, kommer att närvara och ge oss information om vad som hänt och vad som komma skall.

Väl mött!

————————————————————————————————————————–

Fortsätta prata efteråt?

Häng på efteråt till en trevlig restaurang, för att äta en bit mat och prata vidare om säsongen som kommer och säsonger som varit.

Uppdatering: middagen blir på Dubliners 🍻 på Östra Hamngatan kl 17! Funkar allt, så kommer vi att kunna se en eftersändning av Dubai World Cup!

Föranmäl dig senast 21 mars, så vi kan boka bord till alla!

info@goteborgsgaloppsallskap.se

————————————————————————————————————————

Stämmans öppnande  Dagordning:

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
 7. Framläggande och godkännande av årsberättelse
 8. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
 9. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 13. Val av styrelse
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av ordinarie ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Fastställande av årsavgift
 20. Från styrelsen hänskjutna ärenden
 21. Motioner
 22. Stämmans avslutande

Efter stämmans sista punkt avklarat, kommer övriga frågor att kunna tas upp i mån av tid.

 

Länk till Årredovisning 2016 

Länk till Revisionsberättelse


Read More