GGS Höststämma 2022

På grund sjukdom och generellt svagt intresse för det tänkta samkvämet tillika höststämma idag, har beslut fattats att ställa in mötet på banan och endast hålla stämman digitalt.

Datum och tid är oförändrat, dvs idag: 
söndag den 11 december 2022, kl 16

Länk till mötet: https://teams.live.com/meet/9448191942317

Väl mött i den digitala världen!