En resumé från Höststämman 2021

Lördagen den 13 november gick Höststämman av stapeln ute på Ale Djurklinik.

Själva stämman var snabbt avklarad då det bara fanns ett ”riktigt” beslutsärende att hantera och det var tre smärre stadgeändring. Stämman antog för andra gången och därmed fastställde dessa ändring, vilka innebär

  • att i § 9 STÄMMA ändra tiden för kallelse till års- och höststämmor till 28 dagar, vilket nu harmoniserar med tidsperioden för inlämnande av räkenskaper till revisorerna och presentation av valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelse och revisorer. OBS! 14 dagar kallelseperiod gäller fortfarande för extra stämma.
  • att i § 10 ÄRENDEN VID STÄMMA tillämpa nedanstående ordning då den i praktiken redan tillämpats: 8. Framläggande av årsberättelse. 9. Framläggande av ekonomiska redovisning. 10. Framläggande av revisorernas berättelse. 11. Fastställande av a. årsberättelse, b. ekonomisk redovisning, och c. revisorernas berättelse.
  • att i § 14 VALBEREDNING, tredje stycket, ändra ordet sittande till innevarande.

Under punkten ”Övriga frågor. Ej beslutsärenden.” informerades om sällskapets och SG:s arbeten, både avslutade, pågående och kommande.

Slutligen delades sällskapets egna diplom ut till framstående medlemmar och för deras bedrifter. Alla som deltog på stämman fick också ett tack för visat intresse och engagemang en flaska av cavan Göteborg 400 år som sällskapet delat ut till Vinnande Hästens Ägare under årets tävlingsdagar fr.om. juli.

Vi ser nu fram emot ett nytt tävlingsår som dessutom är tjugoårsjubileum för banan! Dagarna för 2022 blir sön 15 maj, sön 29 maj, lör 11 juni, sön 26 juni, sön 10 juli, ons 27 juli, sön 14 augusti, lör 3 september och lör 1 oktober.