KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, lördag 19 mars 2022

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Välkommen att delta i inte bara GGS:s årsstämma utan också SARA:s. Vi har beslutat för enkelhetens skull, att hålla stämmorna på samma plats och samma dag. GGS:s medlemmar är välkomna att lyssna in på SARA:s (Scandinavian Arabian Racing) årsstämma och vise versa. Vi har självklart inte rösträtt, och inte heller yttranderätt om inte annat så beslutas vid stämmans påbörjande, på varandras stämmor.

Efter stämmorna är alla välkomna till inta en bit mat och lite mer samkväm. Vi återkommer med vilken restaurang det blir. Föranmälan görs till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com, senast onsdag 16 mars. Var och en står sin egen kostnad.

Plats: Burgårdens Konferenscenter, ingång A2, Skånegatan 20, Göteborg

Datum: lördag 19 mars 2022

Hålltider för dagen

  • 13.30 Årsstämma i SARA
  • 14.00 Fika för SARA och GGS
  • 14.30 Årsstämma i GGS
  • 15.30 Öppet samtal med SG:s representanter vd Harald Dörum och styrelseordförande Anders Lilius.
  • 17.00 Middag

Nedanstående lista över stämmohandlingar uppdateras löpande.

Göteborgs Galoppsällskap 2022-02-19