Styrelse, valberedning o revisorer

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap 2023:

Valberedning

Revisorer

  • Isabella Sexton, ordinarie
  • Hans Jacobsson, ordinarie
  • Eva-Gun Thelén, suppleant
  • Kerstin Kimfors, suppleant