Styrelse, valberedning o revisorer

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap 2019:

Valberedning inför 2020

Revisorer 2019

  • Isabella Sexton, ordinarie
  • Karl-Henrik Weddige, ordinarie
  • Eva-Gun Thelén, suppleant
  • Evert Lindqvist, suppleant