Styrelse, valberedning o revisorer

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap 2018:

 

 

Valberedning inför 2019

 

Revisorer 2018

  • Eva-Gun Thelén, ordinarie
  • Isabella Sexton, ordinarie
  • Lennart Jarvén, suppleant
  • Evert Lindqvist, suppleant