GGS:s representanter i SG:s kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer och arbetsgrupper. På SG:s hemsida, klicka här, finner du mer information om dessa och vilka som ingår per 21 mars 2022.

Ledamöter i SG:s styrelse: Åsa Edvardsson och Isabella Sexton

Adjungerad ungdomsrepresentant i SG:s styrelse: Victoria Almroth

Tävlingskommittén: Susanne Sivrup-Rosenqvist och Bodil Blomqvist

Avelskommittén: Lotta Månsby

Ekonomigruppen: Lars Gradin

Hästvälfärdsgruppen: Lotta Månsby

Ledamot i HNS:s styrelse: Åsa Edvardsson

Licens och utbildningskommittén: Caroline Muller Roussel

Referensgruppen för revision av verksamhetsplanen: Caroline Muller Roussel

Referensgruppen för stadgerevision: Stig Pilroth och Caroline Muller Roussel

Valberedningen för SG: Lars Gradin, ordinarie, och Caroline Muller Roussel, suppleant