GGS i Svensk Galopps fullmäktige

Medlemmarna i sällskapen tillsätter Svensk Galopps fullmäktige som i sin tur utser styrelsen i föreningen Svensk Galopp. Den dagliga verksamheten i Svensk Galopp bedrivs av Svensk Galopp AB som är ett av Svensk Galopp helägt bolag.

Fullmäktige har föreningsstämma två gånger per år, årsstämma på våren samt höststämma.

De tre medlemsföreningarna utser sina fullmäktigeledamöter. I Svensk Galopp ser fördelningen ut så här:

Stockholms Galoppsällskap (SGS): 17 st
Skånska Fältrittklubben (SFK): 12 st
Göteborgs Galoppsällskap (GGS): 6 st

Ordinarie ledamöter för 2022:

  • Stig Pilroth
  • Christer Hederud
  • Lotta Månsby
  • Christoffer Andersson Rönnlund
  • Lars Gradin
  • Caroline Muller Roussel

Suppleanter för dessa

  • Kim Stern, 1:e suppleant
  • Lars-Åke Enström, 2:a suppleant
  • Susanne Sivrup Rosenqvist, 3:e suppleant