Historia

Galoppsporten i Göteborg har en lång historia. 

De första kända kapplöpningarna anordnades i Sverige 1814. De ägde rum på Heden i Göteborg och arrangerades för att fira kungens och kronprinsparets besök i Göteborg. Engelska ryttare tävlade mot svenska. 10.000 åskådare mötte upp. Arrangemanget hade engångskaraktär.

Under 1860- och 70-talet anordnade Allmänna Svenska Kapplöpningssällskapet tävlingar bl.a. i Göteborg 1868, 1869, 1872 och 1874, och därefter, 1875-79, på den då nya banan i Partille på galoppbanan Partilled. Det var dock först på 1890-talet galopplöpningar tog en mer regelbundet form.

Jaktritt på Kviberg 1912-06-02

Banan fick emellertid lämna plats för bebyggelse och tävlingarna flyttade till Kviberg där de fortsatte till 1923.

Utsmyckning på Galoppvägen i Partille 2007.

I Partille finns adressen ’Galoppvägen’ kvar än i dag. Vår nuvarande besöksadress är ’Jockeyvägen’ på Hisingen.

Under tiden från 1923 tills Åby invigdes 1936, bevarades intresset för sporten i Göteborg. Den sammanhållande kraften var ryttmästare Henning Krafft. Den 28 mars 1928 bildade hästintresserade Göteborgare ett konsortium – Göteborgs Galoppsällskap. 84 personer löste tillsammans 270 andelar à 100 kr.

1928 inköptes gården Stora Åby i Mölndal för att där bygga en kombinerad kapplöpnings- och ridsportanläggning. Projektet kunde drivas tack vare att dåtidens ryttare var intresserade av både galopp och ridsport. De usla allmänna kommunikationerna gjorde att avståndet från Göteborg till Mölndal blev för stort och ridhuset i Bö byggdes. Det som skulle ha blivit en stor anläggning för all ridsport blev bara en galoppbana. Samarbetet med Mölndals kommun var besvärligt, det tog ända till 1935 innan man fick det sprittillstånd som ansågs helt nödvändigt för banan. 1936 invigdes Åby som en kombinerad trav- och galoppbana.

Stora Åby i Mölndal

Mölndals kommun tog stegvis kontroll över banan och 1976 sålde kommunen galoppbanan och bara travet återstod på den bana som Göteborgs Galoppsällskap en gång byggt. Söndagen den 3 oktober 1976 reds det sista löpet på Åbys gräsbana och sällskapet var tillbaka på det som brukar kallas ruta ett.

Under de följande åren skedde en generationsväxling och nya krafter kom in i sällskapet. Den nya generationen accepterade inte de gamla reglerna med en stängd förening, där man valdes in som medlem utan stadgarna ändrades så att alla intresserade kan bli medlemmar.

Efter enträget arbete och slit av galoppentusiaster, har Göteborg åter fått en galoppbana. År 2002 invigdes denna natursköna galoppbana på Hisingen. Tävlingarna anordnas av Svensk Galopp AB där Göteborgs Galoppsällskap är delägare.

Idag arbetar föreningen med samma mål som år 1928 – en anläggning för både galopp och ridsport, där galoppen åter kan bli en del av den stora folkrörelsen kring hästen. Vi är en god bit på väg men vi är ännu inte framme.

Stöd oss genom ditt medlemskap så vi kan fortsätta detta arbete för vårt gemensamma hästintresse.