GGS:s representanter i SG:s kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer. På SG:s hemsida, klicka här, finner du mer information om dessa och vilka som ingår.

Tävlingskommittén

Susanne Sivrup-Rosenqvist
Bodil Blomqvist

Reglementskommittén

Christoffer Rönnlund

Licens och utbildningskommittén

Caroline Muller Roussel