Bli medlem

STÖD GALOPPSPORTEN I VÄSTSVERIGE! VAR MEDLEM I GGS!

Som medlem i GGS  

  • blir Du en del av en trevlig gemenskap,
  • Du påverkar galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd.
  • Du får fri entré till samtliga galoppbanor i Sverige.
  • delta i våra aktiviteter och föreläsningar.
  • medlemsutskick via post och eller epost.

Medlemsavgiften för 2023 är 350 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. året man fyller 18 år): 100 kr.

Bankgiro 768-0150

Vid betalning så glöm inte att ange

  • namn,
  • adress,
  • e-postadress,
  • och gärna telefonnummer.

Dessa uppgifter kan även skickas in på info@goteborgsgaloppsallskap.se om inte utrymme finns vid betalningstillfället.

Om du betalar in från ett företag, måste namn på röstberättigad person anges vid inbetalningen.