Stadgar & Stämmoprotokoll

Göteborgs Galoppsällskap är en öppen förening med syfte att främja galoppsporten i Västsverige. Alla galoppintresserade är välkomna som medlemmar. Du behöver inte äga eller träna en galopphäst för gå med i sällskapet.

Stadgar för Göteborgs Galoppsällskap (pdf-fil)

Stämmoprotokoll: