Styrelse, valberedning o revisorer

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap 2021:

Valberedning inför 2022

Revisorer 2021

  • Isabella Sexton, ordinarie
  • Karl-Henrik Weddig, ordinarie
  • Eva-Gun Thelén, suppleant
  • Pamela Engelbrektsson, suppleant