Styrelse, valberedning o revisorer

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap 2020:

Valberedning inför 2021

Revisorer 2020

  • Isabella Sexton, ordinarie
  • Karl-Henrik Weddig, ordinarie
  • Eva-Gun Thelén, suppleant
  • Pamela Engelbrektsson, suppleant