Kategoriarkiv: Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Du anmäler ditt deltagande i mötet genom att mejla till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com

Ca en vecka innan stämman, kommer du att få uppgifter om hur du ska gå till väga för att delta i den digitala stämman som kommer att ske via Zoom. Vi rekommenderar att man deltar via en dator, men det är inte nödvändigt. Ingen programvara eller app är nödvändig för användandet av Zoom men underlättar.

Om möjligt, kommer stämman att fatta besluta genom s.k. acklamation (v.g. se längre ner). Vid behov kan votering ske i Zooms s.k. polling-system.

Klicka på länkarna nedanför för att läsa respektive dokument.
Dagordning/Ärende vid årsstämma
Valberedningens förslag till styrelse för GGS 2021
Årsberättelse för GGS verksamhetsåret 2020
Balansräkning GGS 2020
Resultaträkning GGS 2020
FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR GGS 2021
Förslag till valberedning
 
Revisionsberättelse för 2020

Styrelsen 2021-02-15  

Med under stämman är Lill Gusén, ny vd för Svensk Galopp AB, som kommer att presentera sig och prata lite om vad som är på g inom Svensk Galopp.


”Acklamation, latin för bifallsrop, är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja.” (Wikipedia)

Mötets ordförande kommer att ställa frågan om stämman kan beslutat enligt förslagen, varvid röstning sker med bifallsropen ”Ja”. Vid behov kan ordförande därefter fråga ”Någon däremot?”. 

GGS´s styrelses rapport från Rådslaget

Varje år håller Svensk Galopp ett sk Rådslag tillsammans med fullmäktige i de tre sällskapen, SGS, SFK och GGS. Vanligtvis hålls detta på hösten och med alla samtidigt men detta år blev det från SG samma information till alla tre sällskapen fast var och ett för sig. Och detta naturligtvis pga corona.

I år stod ekonomi, projekt ”Ny bana i Skåne” och organisationen som informationspunkter.

Ekonomin

Pga avregleringen av spelmonopolet och de därmed förändrade villkoren för ATG, är det ovisst i dagsläget om hur mycket vi kommer att få utbetalt från ATG i år. Vi hoppas på det mest positiva. SG styrelse har jobbat hårt med att styra upp den ekonomiska biten då det såg illa ut för oss inför 2020 men med de besparingar som gjorts så ser det ut som vi ska klara oss bra under 2021 också. Det blir inga utbetalningar 2021 från TPAB (Täbyförsäljningen) som vi tidigare fått som information, tidigast 2022 kommer en slant som då först och främst ska betala banklån åter. Vår tänkta och efterlängtade läktare i Göteborg är absolut inte bortglömd men blir av dessa ekonomiska skäl satt på vänt. Tråkigt men som alltid så klarar vi oss på det vi har ett tag till och gör det bästa av saken.

Information om tidslinjen för projektet Bara-galopp

Här informerades om hur lång tid projektet kan komma att ta pga myndigheter, rådande överklaganden och annat. Med de miljöfrågorna vi har, med sanering av den kontaminerade marken, så kan detta dra ut väldigt mycket på tiden vilket vi anser är oroväckande.

För er som har läst SFK:s referat från deras rådslag och/eller följt debatten på diverse sociala medier kan det vara på sin plats att förtydliga påståendet att Åsa Edvardsson presenterade ”ett underlag som inte var tillfullo förankrat hos arbetsgruppen” är direkt felaktigt. (avses arbetsgruppen för projekt ”Ny bana i Skåne” där bland andra Åsa ingår)

Det som delar av medlemmar i Bara-gruppen inte kände igen var den sista sidan i presentationen som visade en ritad tidsaxel istället för den information som tidigare var presenterad i textform. Bilden i sig var ny för dom och var tillverkad för oss i fullmäktige att kunna hänga med bättre i dragningen. All information som fanns på bilden tidsaxeln har alla i SG styrelse dessutom fått i mailform. Alltså, innehållet exakt detsamma men gjort i bildformat.

Organisationsarbetet

Lill Gusén Hammar, ny VD för Svensk galopp, informerade om det påbörjade organisationsarbetet. Det är mycket att ta i men i slutändan är det meningen att alla ska veta om vem som ska göra vad och vad som är vad.

Det var ett väldigt bra och informativt Rådslag. Vi bifogar materialet från Rådslaget samt lite extra information och dokument ang ”projektet Bara-galopp”.

Vi i GGS styrelse/fullmäktige vill understryka att vi alla är för och angelägna om att det ska bli en ny bana i Skåne! Vi är bara inte säkra på om den måste ligga på den kontaminerade Bara-marken.

Bifogat hittar ni också två dokument som bifogades till kallelsen till en extrastämma i SG vilken avhölls under våren 2020. Bilaga 9 är en av saneringsfirman Golder utfärdad kostnadsuppskattning av sanering av den kontaminerade marken på den tilltänkta Bara-banan. Bilaga 10 är en sammanfattning av styrelsens syn på Bara-projektet.

Bifogat finns också “‘Ärende9” som är en uppställning av samtliga myndighetsbeslut som hittills tagits under processens gång ända från projektets början.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap


Bilagda dokument

2021 – ännu ett galoppår för Göteborgs Galoppsällskap

FORTSÄTT AT STÖDJA GALOPPSPORTEN I VÄSTSVERIGE, VAR MEDLEM I GGS!

Som medlem i GGS

  • blir Du en del av en trevlig gemenskap,
  • Du påverkar galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd,
  • Du får fri entré till samtliga galoppbanor i Sverige,
  • delta i våra aktiviteter och föreläsningar, medlemsutskick via post och eller epost, samt
  • program till årets tävlingsdagar på Göteborg Galopp direkt hem i brevlådan med 25% rabatt, ord.pris 35 kr/st inom Sverige. Det är nio tävlingsdagar planerade för 2021, alltså blir det 236,50 kr, vilket betalas till GGSs bankgiro. (Reservation för prisändring.)

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 350 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. 17 år): 100 kr.
NB. Familjemedlemskap har upphört. Bankgiro 768-0150

Vid betalning så glöm inte att ange namn, adress, e-postadress, och gärna telefonnummer.
Dessa uppgifter kan även skickas in på info@goteborgsgaloppsallskap.se om inte utrymme finns vid betalningstillfället. Om du betalar in från ett företag, måste namn på röstberättigad person anges vid inbetalningen.

Härmed kallas till Höststämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Plats:Ale Djurklinik, Norra Kilandavägen 22, 449 34 Nödinge
Ingen bil? Ta tåget från Gbg Central (mot Öxnered) kl 15.20, kliv av vid Bohus Station och fortsätt med buss 404 till hållplats Björsagårdsvägen. Framme! (OBS! Dubbelkolla med Västtrafik att uppgifterna fortfarande stämmer, innan du ger dig av.)
Tid:Kl 16 för stämman och sen tar vi festen direkt därefter.

Vi börjar med höststämman som följs av information av och med representant för SG om vad som händer inom sporten, styrelsen och annat av intresse för oss galoppentusiaster.

När detta är avklarat tar höstfesten vid. GGS bjuder till mat och dryck vid dukat bord. Icke medlemmar betalar 350kr per person.

Under festen vi delar ut GGS:s egna priser för 2019 till sina championmedlemmar. Varför 2019-års priser? Ja, Covid-19’s ankomst i våra liv, satte ju stopp för vår ”Gala för inbördes beundran” i våras. 2020-års champions tar vi till årsstämman 2021.

Anmäl dig genom mejl till info@goteborgsgaloppsallskap.se!

Covid-19; idag finns inga restriktioner på huruvida vi får träffas eller ej inom ett slutet sällskap. Begränsningen 50 personer, gäller heller inte. Det är således helt upp till var och en vilka risker man vill ta. Vi vill dock att den som kommer känner sig fullt frisk och utan symptom som är relaterade till viruset.

Vi kommer att försöka ordna med uppkoppling så att man kan delta i mötet över länk.


Kom med förslag! Det är därför vi finns här!

Vi vill så gärna att ni kommer med förslag till styrelsen (punkt 7 i dagordningen). Förslag kan t.ex. röra något som Du önskar att sällskapet driver i SG:s fullmäktige, eller något vi ska göra internt.

Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande, dvs 30 oktober.


Dagordning för höststämman:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande.
  3. Val av sekreterare.
  4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
  5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.*
  6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  7. Stämmans ärenden.
  8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
  9. Stämmans avslutande.

* Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med tillkännagivande i lämpliga medier. Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.


GGSs ”sällskapshäst”

Förra året kläcktes idén att skaffa en göteborgsk konsortiehäst och så blev det! I samarbete med FM Reklam, och med desamma som finansiär, drogs projektet igång. Åsa Edvardsson fick äran att bli hästens tränare och med hjälp av Lennart  Jarvén införskaffades Tootick vid Tattersalls Autumn Horses in Training Sale i höstas.

Hjälp GGS att sälja andelar till alla galoppfantaster och köp en andel själv! 

För mer information, ta kontakt med Mats – heed@fmreklam.se, eller Hans-Göran, hgj@fmreklam.se

NB! Han första start i Sverige blir på Göteborg Galopp den 10 juni!

TOOTICK (ire) f. 17

Har du någon gång hört det rogivande mullret av ett gäng annalkande galopphästar och känt marken under dina fötter gunga till samtidigt som adrenalinkicken kommer smygande? 

Att äga häst ska vara enkelt, spännande och framförallt roligt, därför har vi på FM Reklam tagit fram ett koncept där vi vill dela upplevelsen som ägare i en galopphäst. Alla kan vara med på Tootick som har koppling till natursköna Göteborg Galopp!

Tootick är en treåring köpt på Tattersallsauktionen i England. Han är uppfödd på Irland och har bra stam, e DANDY MAN (IRE) 2003 – u SUNSET BEAUTY (IRE) 2007. Han tränas av Åsa Edvardsson, professionell tränare på Göteborg Galopp.

Så här skriver Åsa i aprils månadsbrev:

”I mitten av april var vi nere i Göteborg och då banan var öppen för grästräning. Tootick fick gå med tre andra hästar. Tootick fick mycket bättre galopp på gräset, tog tag och blev lite mer aktiv. Från 800 meter gick de två treåringarna lite fortare och de sista 200 meterna fick de släppa loss. Tootick var mycket duktig och skötte sig väldigt bra. Han var lätt att ha med sig, stod bra i boxen och skötte sig utmärkt både före och efter träningen. Om Tootick fortsätter att utvecklas som hittills, pälsen är fälld och tränar på bra, så finns det lopp till honom onsdagen den 10 juni på Göteborg. Ett maidenlöp 1.400 gräs för treåringar”.

Just nu har vi ett specialerbjudande mellan 29 maj och 8 juni. Du får chansen att köpa två andelar för 1.000 kronor! Konsortiet är uppdelat på 100 andelar.
Månadskostnaden per andel är 150-200 kr/månad och konsortiet administreras av Easy KB.

För mer information, ta kontakt med
Mats – heed@fmreklam.se, eller 
Hans-Göran, hgj@fmreklam.se