Författararkiv: Göteborgs Galoppsällskap

Presentation av GGSs styrelse för 2021

Susanne Sivrup-Rosenqvist, ordförande (2021) 
Hon är proffstränare med tio hästar i träning på egen gård i Älvängen som hon driver tillsammans med man och barn. Dottern Michelle är amatörjockey och maken Sven är anläggningsansvarig på GG. Susanne började med ponnygalopp -89, blev amatörtränare -94 och därefter proffstränare 2010. Hon arbetar hårt för att få vår bana att utvecklas till något stort och för att sprida intresset för vår fantastiska sport vidare till andra. Susanne ansvarar för ponnygaloppen i Göteborg. Susanne sitter med i SG’s Tävlingskommitté. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Lars Gradin, sekreterare (2021-2022) Lars har jobbat under flera år i styrelsen och för galoppsporten i Göteborg. Han är andelsägare i hästar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare. Han missar ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd förtjänar han på Volvo IT där han är systemutvecklare. Lars är vår representant i SG:s ekonomigrupp och sitter i SG:s valberedning, samt sitter med i SGIF:s stadgerevisionsgrupp.
Lars Gradin, sekreterare (2021-2022) 
Lars har jobbat under flera år i styrelsen och för galoppsporten i Göteborg. Han är andelsägare i hästar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare. Han missar ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd förtjänar han på Volvo IT där han är systemutvecklare. Lars är vår representant i SG:s ekonomigrupp och sitter i SG:s valberedning, samt sitter med i SGIF:s stadgerevisionsgrupp. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Lotta Månsby, vice ordförande (2020-2021)
Lotta är veterinär och har sitt främsta intresse i sjukdomar i rörelseapparaten och träningsfysiologi och arbetar huvudsakligen med hältdiagnostik. Hon äger och driver Ale djurklinik. Lotta är tillika amatörtränare och har f.n. två hästar i träning, samt är uppfödare. Lotta sitter med i SG’s Hästvälfärdsgrupp.
Christer Hederud, ledamot (2021-2022)
Christer har varit proffstränare drygt 35 år, varav 10 år i Norge mellan åren 1985 och 1995. En otroligt fin och lärorik tid, enligt honom själv. Han är även hästägare och har fött upp ett antal hästar. Christer jobbar på GG-anläggningen tillsammans med Sven Rosenqvist. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Åsa Edvardsson, ledamot (2020-2021) 
Åsa är proffstränare i Brålanda i Dalsland. Hon är ledamot SG:s styrelse, samt är SG:s representant i HNS styrelse. Hon har arbetat som lärare och galoppinstruktör på Nuntorps Naturbruksgymnasium. Åsa är också kommunpolitiker och sitter som ledamot olika nämnder, liksom i Brålanda företagarföreningen. Åsa är även tränare för GGS:s konsortiehäst Tootick (på bilden). Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Stig Pilroth, ledamot (2021-2022)
Hedersmedlem i GGS. Stig är pensionerad proffstränare med många år inom galoppsporten. Med sitt hjärta i Göteborg, var han en av flera drivande krafter till etableringen av vår fina bana på Hisingen. Engagemanget är lika starkt som förr. Han har drivit uppfödning på släktgården i Västergötland. Både sambo Bodil och dottern Anna mycket aktiva inom sporten på flera sätt. Stig sitter med i SGIF’s stadgerevisionsgrupp, avelskommittén och i gruppen för organisation och utveckling.” Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Caroline Muller-Roussel, kassör (2020-2021) 
För nu 30 år sedan kom Caroline in i galoppsporten genom sin syster och blivit kvar sedan dess. Hon fungerar som GGS:s webmaster och sköter de flesta medlemsutskicken. På tävlingsdagarna har hon ett finger med lite varstans; kiosken, tävlingsfunktionärer, GGS-värd, mm. Yrkesmässigt är hon entreprenör och försäljningskonsult. Caroline sitter med i SGIF:s stadgerevisionsgrupp.
Christoffer Andersson Rönnlund, suppleant (2021)
Christoffer har varit engagerad i galoppsportenen sedan 2016 då dottern Evelina, numera amatörryttare, ledde in honom i ponnygaloppen och ifjol tog han amatörtränarlicens. Han hoppas genom aktivt deltagande kunna bidra till att ponnygaloppen fortsätter den positiva trend vi sett senaste året och att stärka gemenskapen mellan våra tre banor både stort och smått. Ser även fram emot att få vara med och utveckla Göteborgsbanan i sin helhet. Christoffer sitter med i referensgruppen för SG:s nya hemsida.
Evy Alfredsson, suppleant (2021)
Evy började som amatörtränare för ca 35 år sedan och var med när banan startades. Har haft ett långt uppehåll men har ett oförändrat galopp- och hästintresse. Hon arbetar som planeringsledare i Sjukhusen i Väster inom Västra Götalandsregionen. Evy ser fram att hjälpta till att sprida intresset och utvecklingen för Göteborg Galopp.
Kim Stern, suppleant (2021)
Kim började med ponnygalopp som sju åring i en sandgrop i Göteborg. Detta utvecklades vidare in i arabgaloppen och nu ligger största engagemanget i hindersporten. Kim vurmar också mycket för amatörrytteriet och dess utveckling. Han är både amatörryttare och -tränare. Försörjningen kommer genom hovslageri. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Daniella Mellbin, adjungerad ungdomsrepresentant (2021)
Daniella är utbildad hästskötare från Åby Travgymnasium, har träningsridit hästar hos Christer Hederud sedan 2007 och jobbat hos Roland Johansson (Stall Q.C.) med hans avelsston, fölungar och åringar. Var även med i ungdomssektionen som fanns på Göteborg galopp (Ung galopp) från 2010 och ett par år framåt. Daniellas roll är att utveckla ungdomsverksamheten i Göteborgs regionen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Du anmäler ditt deltagande i mötet genom att mejla till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com

Ca en vecka innan stämman, kommer du att få uppgifter om hur du ska gå till väga för att delta i den digitala stämman som kommer att ske via Zoom. Vi rekommenderar att man deltar via en dator, men det är inte nödvändigt. Ingen programvara eller app är nödvändig för användandet av Zoom men underlättar.

Om möjligt, kommer stämman att fatta besluta genom s.k. acklamation (v.g. se längre ner). Vid behov kan votering ske i Zooms s.k. polling-system.

Klicka på länkarna nedanför för att läsa respektive dokument.
Dagordning/Ärende vid årsstämma
Valberedningens förslag till styrelse för GGS 2021
Årsberättelse för GGS verksamhetsåret 2020
Balansräkning GGS 2020
Resultaträkning GGS 2020
FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR GGS 2021
Förslag till valberedning
 
Revisionsberättelse för 2020

Styrelsen 2021-02-15  

Med under stämman är Lill Gusén, ny vd för Svensk Galopp AB, som kommer att presentera sig och prata lite om vad som är på g inom Svensk Galopp.


”Acklamation, latin för bifallsrop, är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja.” (Wikipedia)

Mötets ordförande kommer att ställa frågan om stämman kan beslutat enligt förslagen, varvid röstning sker med bifallsropen ”Ja”. Vid behov kan ordförande därefter fråga ”Någon däremot?”. 

GGS´s styrelses rapport från Rådslaget

Varje år håller Svensk Galopp ett sk Rådslag tillsammans med fullmäktige i de tre sällskapen, SGS, SFK och GGS. Vanligtvis hålls detta på hösten och med alla samtidigt men detta år blev det från SG samma information till alla tre sällskapen fast var och ett för sig. Och detta naturligtvis pga corona.

I år stod ekonomi, projekt ”Ny bana i Skåne” och organisationen som informationspunkter.

Ekonomin

Pga avregleringen av spelmonopolet och de därmed förändrade villkoren för ATG, är det ovisst i dagsläget om hur mycket vi kommer att få utbetalt från ATG i år. Vi hoppas på det mest positiva. SG styrelse har jobbat hårt med att styra upp den ekonomiska biten då det såg illa ut för oss inför 2020 men med de besparingar som gjorts så ser det ut som vi ska klara oss bra under 2021 också. Det blir inga utbetalningar 2021 från TPAB (Täbyförsäljningen) som vi tidigare fått som information, tidigast 2022 kommer en slant som då först och främst ska betala banklån åter. Vår tänkta och efterlängtade läktare i Göteborg är absolut inte bortglömd men blir av dessa ekonomiska skäl satt på vänt. Tråkigt men som alltid så klarar vi oss på det vi har ett tag till och gör det bästa av saken.

Information om tidslinjen för projektet Bara-galopp

Här informerades om hur lång tid projektet kan komma att ta pga myndigheter, rådande överklaganden och annat. Med de miljöfrågorna vi har, med sanering av den kontaminerade marken, så kan detta dra ut väldigt mycket på tiden vilket vi anser är oroväckande.

För er som har läst SFK:s referat från deras rådslag och/eller följt debatten på diverse sociala medier kan det vara på sin plats att förtydliga påståendet att Åsa Edvardsson presenterade ”ett underlag som inte var tillfullo förankrat hos arbetsgruppen” är direkt felaktigt. (avses arbetsgruppen för projekt ”Ny bana i Skåne” där bland andra Åsa ingår)

Det som delar av medlemmar i Bara-gruppen inte kände igen var den sista sidan i presentationen som visade en ritad tidsaxel istället för den information som tidigare var presenterad i textform. Bilden i sig var ny för dom och var tillverkad för oss i fullmäktige att kunna hänga med bättre i dragningen. All information som fanns på bilden tidsaxeln har alla i SG styrelse dessutom fått i mailform. Alltså, innehållet exakt detsamma men gjort i bildformat.

Organisationsarbetet

Lill Gusén Hammar, ny VD för Svensk galopp, informerade om det påbörjade organisationsarbetet. Det är mycket att ta i men i slutändan är det meningen att alla ska veta om vem som ska göra vad och vad som är vad.

Det var ett väldigt bra och informativt Rådslag. Vi bifogar materialet från Rådslaget samt lite extra information och dokument ang ”projektet Bara-galopp”.

Vi i GGS styrelse/fullmäktige vill understryka att vi alla är för och angelägna om att det ska bli en ny bana i Skåne! Vi är bara inte säkra på om den måste ligga på den kontaminerade Bara-marken.

Bifogat hittar ni också två dokument som bifogades till kallelsen till en extrastämma i SG vilken avhölls under våren 2020. Bilaga 9 är en av saneringsfirman Golder utfärdad kostnadsuppskattning av sanering av den kontaminerade marken på den tilltänkta Bara-banan. Bilaga 10 är en sammanfattning av styrelsens syn på Bara-projektet.

Bifogat finns också “‘Ärende9” som är en uppställning av samtliga myndighetsbeslut som hittills tagits under processens gång ända från projektets början.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap


Bilagda dokument

2021 – ännu ett galoppår för Göteborgs Galoppsällskap

FORTSÄTT AT STÖDJA GALOPPSPORTEN I VÄSTSVERIGE, VAR MEDLEM I GGS!

Som medlem i GGS

 • blir Du en del av en trevlig gemenskap,
 • Du påverkar galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd,
 • Du får fri entré till samtliga galoppbanor i Sverige,
 • delta i våra aktiviteter och föreläsningar, medlemsutskick via post och eller epost, samt
 • program till årets tävlingsdagar på Göteborg Galopp direkt hem i brevlådan med 25% rabatt, ord.pris 35 kr/st inom Sverige. Det är nio tävlingsdagar planerade för 2021, alltså blir det 236,50 kr, vilket betalas till GGSs bankgiro. (Reservation för prisändring.)

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 350 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. 17 år): 100 kr.
NB. Familjemedlemskap har upphört. Bankgiro 768-0150

Vid betalning så glöm inte att ange namn, adress, e-postadress, och gärna telefonnummer.
Dessa uppgifter kan även skickas in på info@goteborgsgaloppsallskap.se om inte utrymme finns vid betalningstillfället. Om du betalar in från ett företag, måste namn på röstberättigad person anges vid inbetalningen.

Härmed kallas till Höststämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Plats:Ale Djurklinik, Norra Kilandavägen 22, 449 34 Nödinge
Ingen bil? Ta tåget från Gbg Central (mot Öxnered) kl 15.20, kliv av vid Bohus Station och fortsätt med buss 404 till hållplats Björsagårdsvägen. Framme! (OBS! Dubbelkolla med Västtrafik att uppgifterna fortfarande stämmer, innan du ger dig av.)
Tid:Kl 16 för stämman och sen tar vi festen direkt därefter.

Vi börjar med höststämman som följs av information av och med representant för SG om vad som händer inom sporten, styrelsen och annat av intresse för oss galoppentusiaster.

När detta är avklarat tar höstfesten vid. GGS bjuder till mat och dryck vid dukat bord. Icke medlemmar betalar 350kr per person.

Under festen vi delar ut GGS:s egna priser för 2019 till sina championmedlemmar. Varför 2019-års priser? Ja, Covid-19’s ankomst i våra liv, satte ju stopp för vår ”Gala för inbördes beundran” i våras. 2020-års champions tar vi till årsstämman 2021.

Anmäl dig genom mejl till info@goteborgsgaloppsallskap.se!

Covid-19; idag finns inga restriktioner på huruvida vi får träffas eller ej inom ett slutet sällskap. Begränsningen 50 personer, gäller heller inte. Det är således helt upp till var och en vilka risker man vill ta. Vi vill dock att den som kommer känner sig fullt frisk och utan symptom som är relaterade till viruset.

Vi kommer att försöka ordna med uppkoppling så att man kan delta i mötet över länk.


Kom med förslag! Det är därför vi finns här!

Vi vill så gärna att ni kommer med förslag till styrelsen (punkt 7 i dagordningen). Förslag kan t.ex. röra något som Du önskar att sällskapet driver i SG:s fullmäktige, eller något vi ska göra internt.

Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande, dvs 30 oktober.


Dagordning för höststämman:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av sekreterare.
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.*
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Stämmans ärenden.
 8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
 9. Stämmans avslutande.

* Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med tillkännagivande i lämpliga medier. Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.