Kategoriarkiv: Nyheter

Nytt år och jubileumsår – 2022!

2022 – ännu ett galoppår för
Göteborgs Galoppsällskap och då banan firar 20 års jubileum!

FORTSÄTT AT STÖDJA GALOPPSPORTEN I VÄSTSVERIGE, VAR MEDLEM I GGS!

Som medlem i GGS  
– blir Du en del av en trevlig gemenskap, Du påverkar galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd.
– Du får fri entré till samtliga galoppbanor Sverige.
– delta i våra aktiviteter och föreläsningar.
medlemsutskick via post och eller epost.
program till årets tävlingsdagar på Göteborg Galopp direkt hem i brevlådan  med 25% rabatt. Istället för ord.pris 350 kr inom Sverige, betalar du 237 kr, vilket betalas till GGSs bankgiro. (Reservation för prisändring.) 

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrat 350 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. det år man fyller 18 år): 100 kr.

I år skickar vi ut en avi (faktura) till er som har angivit mejladress och hoppas det ska vara till hjälp vid betalning, men det går självklart bra att betala på traditionellt vis.

Bankgiro 768-0150

Vid betalning så glöm inte att ange namn, adress, e-postadress, och gärna telefonnummer.  Dessa uppgifter kan även skickas in på info@goteborgsgaloppsallskap.se om inte utrymme finns vid betalningstillfället. Om du betalar in från ett företag, måste namn på röstberättigad person anges vid inbetalningen.

En resumé från Höststämman 2021

Lördagen den 13 november gick Höststämman av stapeln ute på Ale Djurklinik.

Själva stämman var snabbt avklarad då det bara fanns ett ”riktigt” beslutsärende att hantera och det var tre smärre stadgeändring. Stämman antog för andra gången och därmed fastställde dessa ändring, vilka innebär

 • att i § 9 STÄMMA ändra tiden för kallelse till års- och höststämmor till 28 dagar, vilket nu harmoniserar med tidsperioden för inlämnande av räkenskaper till revisorerna och presentation av valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelse och revisorer. OBS! 14 dagar kallelseperiod gäller fortfarande för extra stämma.
 • att i § 10 ÄRENDEN VID STÄMMA tillämpa nedanstående ordning då den i praktiken redan tillämpats: 8. Framläggande av årsberättelse. 9. Framläggande av ekonomiska redovisning. 10. Framläggande av revisorernas berättelse. 11. Fastställande av a. årsberättelse, b. ekonomisk redovisning, och c. revisorernas berättelse.
 • att i § 14 VALBEREDNING, tredje stycket, ändra ordet sittande till innevarande.

Under punkten ”Övriga frågor. Ej beslutsärenden.” informerades om sällskapets och SG:s arbeten, både avslutade, pågående och kommande.

Slutligen delades sällskapets egna diplom ut till framstående medlemmar och för deras bedrifter. Alla som deltog på stämman fick också ett tack för visat intresse och engagemang en flaska av cavan Göteborg 400 år som sällskapet delat ut till Vinnande Hästens Ägare under årets tävlingsdagar fr.om. juli.

Vi ser nu fram emot ett nytt tävlingsår som dessutom är tjugoårsjubileum för banan! Dagarna för 2022 blir sön 15 maj, sön 29 maj, lör 11 juni, sön 26 juni, sön 10 juli, ons 27 juli, sön 14 augusti, lör 3 september och lör 1 oktober.

Medlemsmöte måndag 27 sept, kl 18:30

Lite kort varsel, …
men ett informationsmöte angående ny bana i Skåne kommer att hållas redan nu på måndag 27 september, kl 18:30 på banan


Jan Kleerup och Isabella Sexton från arbetsgruppen Ny bana i Skåne kommer att redogöra om finansiering och markförvärv av den nya anläggningen i Skåne.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Ingen föranmälan krävs.

(Blir vi för många för att vara i Villan, flyttas mötet ut till tältet.)

Höststämma & Efterfest 13 november 2021

Härmed kallas till höststämma i GGS.

Klicka på länken nedan och gör din anmälan, så vi kan beräkna mängden fika och mat.
https://simplesignup.se/private_event/185091/a0c14dc3c2

Plats:Om det går som vi vill: Ale Djurklinik, Norra Kilandavägen 22, 449 34 Nödinge
Ingen bil? Ta tåget från Gbg Central (mot Öxnered), kliv av vid Bohus Station och fortsätt med buss 404 till hållplats Björsagårdsvägen. Framme!
Tid:kl 16.

GGS håller höststämma lördag 13 november 2021 på Ale Djurklinik i Nödinge, och du är härmed kallad.

Efter att stämmans stadgeenliga punkter (se nedan) avhandlats, fortsätter vi med information om vad som händer inom sporten, styrelsen och annat av intresse för oss galoppentusiaster.

Efterfesten

GGS bjuder till mat och dryck.

Precis som i Emil i Lönneberga vill vi försöka göra tabberas (”rent bord”) på vad som är kvar i Galoppkiosken. Sista tävlingsdagen blev ju inställd, varför vi har massor kvar.

Under festen vi delar ut GGS:s egna priser för 2019 och 2020 till sina championmedlemmar. 2021-års champions tar vi till årsstämman 2021.

Covid-19; vi följer FHM rekommendationer! Du måste dock känna dig fullt frisk och vara utan symptom, för att vara välkommen.


Kom med förslag! Det är därför vi finns här!

Vi vill så gärna att ni kommer med förslag till styrelsen (punkt 7 i dagordningen). Förslag kan t.ex. röra något som Du önskar att sällskapet driver i SG:s fullmäktige, eller något vi ska göra internt.

Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.


Dagordning för höststämman:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av sekreterare.
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.*
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Stämmans ärenden.
 8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
 9. Stämmans avslutande.

* Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med tillkännagivande i lämpliga medier. Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.


Äntligen publik igen!

Göteborg 190623 Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp

Som vi har längtat till denna dag då publikområdet på Göteborg Galopp öppnar igen för besökare!

SG kan hälsa ett begränsat antal hästägare och åskådare till galopptävlingarna på Göteborg Galopp söndagen den 27 juni. Vi kommer att öppna upp en begränsad yta vid upploppet för max. 100 personer och alla besökare måste föranmäla sig.

Hur bokar jag?

Bokningen kommer att ske via något som kallas Simple Signup. Länk till formuläret för bokningen kommer att publiceras på SG:s hemsida den 21 juni. Du kommer att kunna anmäla flera personer på samma gång, men då behöver ni anlända till entrén tillsammans.

Bokningen öppnar för

 • hästägare (med häst till start)måndag 21 juni (eftermiddag).
 • medlemmar: 24 juni
 • övriga åskådare: 24 juni.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfri entré för hästägare, medlemmar och årskortsinnehavare.
Andra betalar 30 kronor per person via Swish 123 496 33 85 alternativt kontant. Betalning sker på plats.
Programblad finns att köpa på plats. (Betalning via Swish.)

Hur fungerar det?

Entrén öppnar kl. 11:00 och parkering sker på grusparkeringen ovanför stallarna. Annan parkering är inte tillåten.

Ni visar upp bekräftelsemejlet (utskrift eller visa på telefonen) i entrén där Victor och Nicolas bockar av er. Följ sen anvisad väg till publikområdet.

GGS-kiosken kommer att vara öppen. Där finns som vanligt dricka, kaffe, fika, glass, godis, enklare mat., m.m. Ni ska nog bli mätta! 
 

Mer information

Publik kommer endast att få vistas inom anvisat område.

Tävlingsområdet är fortfarande enbart vara öppet för aktiva och betraktas som en arbetsplats.

Hästägare på plats som har en häst som vinner kommer att få gå igenom avspärrningen för att vara med i vinnarcirkeln, men måste sedan gå tillbaka till publikområdet.

När vi nu börjar öppna banorna så är det viktigt att det sker under så säkra former som möjligt. Vi ber alla att respektera de regler och rekommendationer som gäller och att följa vakternas instruktioner på tävlingsdagen.

Ta med egen stol eller picknickfilt samt eventuellt eget parasoll och/eller paraply då publikområdet inte kommer kunna erbjuda vare sig sittplatser eller skydd mot regn och sol. Toaletterna i publikområdet kommer självklart att vara öppna. 

Varmt välkomna till Göteborg Galopp!

Introduktionskurs för dig som vill lära dig mer om galoppsporten.

GGS bjuder sina medlemmar på halva kursavgiften

Allt du behöver göra för att få halva kursavgifter tillbaka, är att Du skickar in en kopia av Din inbetalning, eller annan bekräftelse att du deltagit, till info@goteborgsgaloppsallskap.se. Skriv bankkonto-/postgironummer så sätter vi in slantarna så snart kursen är slutförd.

Anmäler Dig gör Du genom att följa instruktionerna nedan.

22 MAJ – 23 MAJ

Digital introduktionskurs

Introduktionskurs för dig som vill lära dig mer om galoppsporten. På grund av coronapandemin hålls kursen digitalt. 

Plats: Digitalt via Teams 

Arrangör: Svensk Galopp och Hästsportens Folkhögskola 

Tid: 09:00

Introduktionskursen är obligatorisk (och kräver 100% närvaro) för dig som vill gå amatörtränarkursen och inte har minst ett års arbetslivserfarenhet hos en professionell galopptränare. Den riktar sig också till dig som är intresserad av galoppsporten och vill veta mer.

Genomförs digitalt

Kursen är i år digital, uppdelad på två tillfällen á tre timmar och har ett maxantal på 30 st för att alla ska ha chans att ställa frågor. Är antalet anmälningar stort kommer ytterligare en kurs att anordnas.

Du behöver tillgång till appen Teams och en fungerande kamerafunktion.

Datum och tid

22 och 23 maj 2021, klockan 9-12.

Kursinnehåll

Galoppsportens historia och en inblick internationellt, propositioner och regler, hur man läser ett program, yrken och utbildningar, samt rutiner i ett galoppstall.

När pandemiläget tillåter att galoppbanorna öppnar upp för publik igen kommer alla deltagare på introduktionskursen bjudas in till en tävlingsdag på Bro Park, Jägersro Galopp eller Göteborg Galopp för att följa tävlingarna bakom kulisserna.

Avgift

Deltagaravgift 300 kr faktureras av Svensk Galopp efter den digitala kursen.

Anmälan

Anmälan är öppen till och med den 19 maj 2021. Anmäl dig via formuläret på Hästsportens folkhögskolas hemsida.

Kursen kommer avhållas under förutsättning att vi får in minst 10 anmälningar.

Varmt välkommen med din anmälan!

Kontakt

Om du har några frågor om kursen, skicka gärna ett mail till kursledare Hanna Selinus: hanna.selinus@svenskgalopp.se