Härmed kallas till Höststämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Plats:Ale Djurklinik, Norra Kilandavägen 22, 449 34 Nödinge
Ingen bil? Ta tåget från Gbg Central (mot Öxnered) kl 15.20, kliv av vid Bohus Station och fortsätt med buss 404 till hållplats Björsagårdsvägen. Framme! (OBS! Dubbelkolla med Västtrafik att uppgifterna fortfarande stämmer, innan du ger dig av.)
Tid:Kl 16 för stämman och sen tar vi festen direkt därefter.

Vi börjar med höststämman som följs av information av och med representant för SG om vad som händer inom sporten, styrelsen och annat av intresse för oss galoppentusiaster.

När detta är avklarat tar höstfesten vid. GGS bjuder till mat och dryck vid dukat bord. Icke medlemmar betalar 350kr per person.

Under festen vi delar ut GGS:s egna priser för 2019 till sina championmedlemmar. Varför 2019-års priser? Ja, Covid-19’s ankomst i våra liv, satte ju stopp för vår ”Gala för inbördes beundran” i våras. 2020-års champions tar vi till årsstämman 2021.

Anmäl dig genom mejl till info@goteborgsgaloppsallskap.se!

Covid-19; idag finns inga restriktioner på huruvida vi får träffas eller ej inom ett slutet sällskap. Begränsningen 50 personer, gäller heller inte. Det är således helt upp till var och en vilka risker man vill ta. Vi vill dock att den som kommer känner sig fullt frisk och utan symptom som är relaterade till viruset.

Vi kommer att försöka ordna med uppkoppling så att man kan delta i mötet över länk.


Kom med förslag! Det är därför vi finns här!

Vi vill så gärna att ni kommer med förslag till styrelsen (punkt 7 i dagordningen). Förslag kan t.ex. röra något som Du önskar att sällskapet driver i SG:s fullmäktige, eller något vi ska göra internt.

Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande, dvs 30 oktober.


Dagordning för höststämman:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande.
  3. Val av sekreterare.
  4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
  5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.*
  6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  7. Stämmans ärenden.
  8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
  9. Stämmans avslutande.

* Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med tillkännagivande i lämpliga medier. Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.


GGSs ”sällskapshäst”

Förra året kläcktes idén att skaffa en göteborgsk konsortiehäst och så blev det! I samarbete med FM Reklam, och med desamma som finansiär, drogs projektet igång. Åsa Edvardsson fick äran att bli hästens tränare och med hjälp av Lennart  Jarvén införskaffades Tootick vid Tattersalls Autumn Horses in Training Sale i höstas.

Hjälp GGS att sälja andelar till alla galoppfantaster och köp en andel själv! 

För mer information, ta kontakt med Mats – heed@fmreklam.se, eller Hans-Göran, hgj@fmreklam.se

NB! Han första start i Sverige blir på Göteborg Galopp den 10 juni!

TOOTICK (ire) f. 17

Har du någon gång hört det rogivande mullret av ett gäng annalkande galopphästar och känt marken under dina fötter gunga till samtidigt som adrenalinkicken kommer smygande? 

Att äga häst ska vara enkelt, spännande och framförallt roligt, därför har vi på FM Reklam tagit fram ett koncept där vi vill dela upplevelsen som ägare i en galopphäst. Alla kan vara med på Tootick som har koppling till natursköna Göteborg Galopp!

Tootick är en treåring köpt på Tattersallsauktionen i England. Han är uppfödd på Irland och har bra stam, e DANDY MAN (IRE) 2003 – u SUNSET BEAUTY (IRE) 2007. Han tränas av Åsa Edvardsson, professionell tränare på Göteborg Galopp.

Så här skriver Åsa i aprils månadsbrev:

”I mitten av april var vi nere i Göteborg och då banan var öppen för grästräning. Tootick fick gå med tre andra hästar. Tootick fick mycket bättre galopp på gräset, tog tag och blev lite mer aktiv. Från 800 meter gick de två treåringarna lite fortare och de sista 200 meterna fick de släppa loss. Tootick var mycket duktig och skötte sig väldigt bra. Han var lätt att ha med sig, stod bra i boxen och skötte sig utmärkt både före och efter träningen. Om Tootick fortsätter att utvecklas som hittills, pälsen är fälld och tränar på bra, så finns det lopp till honom onsdagen den 10 juni på Göteborg. Ett maidenlöp 1.400 gräs för treåringar”.

Just nu har vi ett specialerbjudande mellan 29 maj och 8 juni. Du får chansen att köpa två andelar för 1.000 kronor! Konsortiet är uppdelat på 100 andelar.
Månadskostnaden per andel är 150-200 kr/månad och konsortiet administreras av Easy KB.

För mer information, ta kontakt med
Mats – heed@fmreklam.se, eller 
Hans-Göran, hgj@fmreklam.se

Presentation av styrelsen 2020


Susanne Sivrup-Rosenqvist, ordförande (2020) 
Hon är proffstränare med nio hästar i träning på egen gård i Älvängen som hon driver tillsammans med man och barn. Dottern Michelle är amatörjockey och maken Sven är anläggningsansvarig på GG. Susanne började med ponnygalopp -89, blev amatörtränare -94 och därefter proffstränare 2010. Hon arbetar hårt för att få vår bana att utvecklas till något stort och för att sprida intresset för vår fantastiska sport vidare till andra. Susanne ansvarar för ponnygaloppen i Göteborg.

Lars Gradin, sekreterare (2019-2020) 
Lars har jobbat under flera år i styrelsen och för galoppsporten i Göteborg. Han är andelsägare i hästar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare. Han missar ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd förtjänar han på Volvo IT där han är systemutvecklare. Lars är vår representant i SG:s ekonomigrupp och sitter i SG:s valberedning.

Lotta Månsby, vice ordförande (2020-2021) 
Lotta är veterinär och har sitt främsta intresse i sjukdomar i rörelseapparaten och träningsfysiologi och arbetar huvudsakligen med hältdiagnostik. Lotta äger och driver Ale djurklinik. Hon är amatörtränare och har f.n. tre hästar i träning, samt är också uppfödare.

Caroline Muller-Roussel, kassör (2020-2021) 
Caroline har ett mångårigt engagemang inom galoppsporten. Hon är GGS:s webmaster och sköter de flesta medlemsutskicken. På tävlingsdagarna har hon ett finger med lite varstans; kiosken, tävlingsfunktionärer, GGS-värd, m.m. Yrkesmässigt är hon entreprenör och har handlat med allt från däck och papper till elektronik och fisk.

Christer Hederud, ledamot (2019-2020) 
Christer har varit proffstränare drygt 35 år, varav 10 år i Norge mellan åren 1985 och 1995, En otroligt fin och lärorik tid, enligt honom själv. Han är även hästägare och har fött upp ett antal hästar. Christer jobbar på GG-anläggningen tillsammans med Sven Rosenqvist.

Åsa Edvardsson, ledamot (2020-2021) 
Åsa är proffstränare med f.n. åtta hästar i stallet i Brålanda i Dalsland. Hon har arbetat som lärare och galoppinstruktör på Nuntorps Naturbruksgymnasium. Åsa är också kommunpolitiker och sitter som ledamot olika nämnder, liksom i Brålanda företagarföreningen. Hon är också ledamot SG:s styrelse, samt är SG:s representant i HNS styrelse.

Stig Pilroth, ledamot (2019-2020)
Pensionerad proffstränare med många år inom galoppsporten. Med sitt hjärtat i Göteborg, var han en av flera drivande krafter till etableringen av vår fina bana på Hisingen. Engagemanget är lika starkt som förr. Stig sitter i SGs styrgrupp tillsammans med Henrik Engblom. Han valdes till hedersmedlem i GGS vid senaste årsstämman.

Henrik Engblom, suppleant (2020) 
Henrik är både jockey och tränare med f.n. 17 hästar i träning. Erfarenhet från galoppsporten är minst sagt gedigen och har fått galopp-DNA från både fadernet och modernet. Henrik sitter med i sportkommittén, och i SGs styrgrupp tillsammans med Stig Pilroth.

Christoffer Andersson Rönnlund, suppleant (2020) 
Christoffer är rätt ny inom galoppen och kom in på den här banan hösten 2016 då hans dottern Evelina började tävla. Han är även med i Svensk Ponnygalopps föräldragrupp som en av två representanter från Göteborg. Han hoppas genom aktivt deltagande kunna bidra till att ponnygaloppen fortsätter den positiva trend vi sett senaste året och att stärka gemenskapen mellan våra tre banor både stort och smått. Ser även fram emot att få vara med och utveckla Göteborgsbanan i sin helhet.
Inger Johansson, suppleant (2020) Inger började i galoppsporten som amatörtränare inom arabgaloppen för ca 35 år sedan. Hon var varit delägare ett flertal arabgaloppörer under åren. Arabgaloppen har alltid legat henne varmt om hjärta. Aktiv i sällskapet under många år och arbetar på GG under tävlingsdagarna. Hoppas att kunna bredda och utveckla galoppsporten i positiv anda. Är numera andelshästägare (i ett fullblod ) hos Anne Beth Thörn.

En sammanfattning av årsstämman

Lördag 28 mars avhölls årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap. Medlemmarna, totalt 16 personer, deltog dels personligen i Villan på Göteborg Galopp och dels över telefonkonferens.

Stämman öppnades av Susanne Sivrup-Rosenqvist varefter hon valdes till stämmans ordförande, Lars Gradin till dess sekreterare samt Isabella Sexton och Jan Holmqvist att justera protokollet.

Efter dagordningens godkännande och upprättades röstlängden samt godkändes. Stämman ansågs varit kallad till i behörig ordning, varvid årsberättelse, balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse framlades och godkändes. 2019 års styrelse beviljades således ansvarsfrihet.

Sedan var det dags för val av ordförande, tre styrelseledamöter och tre suppleanter. Valberednings förslag antogs i sin helhet. Den nya styrelsen kan du läsa på http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/styrelse/. På samma plats kan du också se vilka som blev valda till revisorer och revisorssuppleanter, samt sammansättningen av valberedningen inför 2021.

Styrelsens två förslag antogs också; Stig Pilroth valdes till ny hedersmedlem och ett ungdomsmedlemskap har tillkommit.

Protokoll för stämman kommer att publiceras så snart den är undertecknad av stämmans ordförande, sekreterare och justeringspersoner.

GGS Årsstämma 2020-03-28

Tid Lördag 28 mars 2020 kl. 16:00
PlatsVillan på Göteborg Galopp för de som vågar och är friska,
eller via TELEFONKONFERENS . Mejl har skickats till röstberättigade medlemmar med uppgifter och kod.

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Pga Covid-19 (Corona-influensan) har styrelsen beslutat att inte genomföra stämman på det sätt som först var tänkt, utan via TELEFONKONFERENS.

”Gala för inbördes beundran” är således inställd och kommer att ske längre fram då smittoläget stabiliserats.

Läs mer om hur våra stämmor går till i våra stadgar och vilka tidsramar som finns!
http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/wp-content/uploads/2019/09/STADGAR-GGS-2019.pdf