GGSs ”sällskapshäst”

Förra året kläcktes idén att skaffa en göteborgsk konsortiehäst och så blev det! I samarbete med FM Reklam, och med desamma som finansiär, drogs projektet igång. Åsa Edvardsson fick äran att bli hästens tränare och med hjälp av Lennart  Jarvén införskaffades Tootick vid Tattersalls Autumn Horses in Training Sale i höstas.

Hjälp GGS att sälja andelar till alla galoppfantaster och köp en andel själv! 

För mer information, ta kontakt med Mats – heed@fmreklam.se, eller Hans-Göran, hgj@fmreklam.se

NB! Han första start i Sverige blir på Göteborg Galopp den 10 juni!

TOOTICK (ire) f. 17

Har du någon gång hört det rogivande mullret av ett gäng annalkande galopphästar och känt marken under dina fötter gunga till samtidigt som adrenalinkicken kommer smygande? 

Att äga häst ska vara enkelt, spännande och framförallt roligt, därför har vi på FM Reklam tagit fram ett koncept där vi vill dela upplevelsen som ägare i en galopphäst. Alla kan vara med på Tootick som har koppling till natursköna Göteborg Galopp!

Tootick är en treåring köpt på Tattersallsauktionen i England. Han är uppfödd på Irland och har bra stam, e DANDY MAN (IRE) 2003 – u SUNSET BEAUTY (IRE) 2007. Han tränas av Åsa Edvardsson, professionell tränare på Göteborg Galopp.

Så här skriver Åsa i aprils månadsbrev:

”I mitten av april var vi nere i Göteborg och då banan var öppen för grästräning. Tootick fick gå med tre andra hästar. Tootick fick mycket bättre galopp på gräset, tog tag och blev lite mer aktiv. Från 800 meter gick de två treåringarna lite fortare och de sista 200 meterna fick de släppa loss. Tootick var mycket duktig och skötte sig väldigt bra. Han var lätt att ha med sig, stod bra i boxen och skötte sig utmärkt både före och efter träningen. Om Tootick fortsätter att utvecklas som hittills, pälsen är fälld och tränar på bra, så finns det lopp till honom onsdagen den 10 juni på Göteborg. Ett maidenlöp 1.400 gräs för treåringar”.

Just nu har vi ett specialerbjudande mellan 29 maj och 8 juni. Du får chansen att köpa två andelar för 1.000 kronor! Konsortiet är uppdelat på 100 andelar.
Månadskostnaden per andel är 150-200 kr/månad och konsortiet administreras av Easy KB.

För mer information, ta kontakt med
Mats – heed@fmreklam.se, eller 
Hans-Göran, hgj@fmreklam.se

Presentation av styrelsen 2020


Susanne Sivrup-Rosenqvist, ordförande (2020) 
Hon är proffstränare med nio hästar i träning på egen gård i Älvängen som hon driver tillsammans med man och barn. Dottern Michelle är amatörjockey och maken Sven är anläggningsansvarig på GG. Susanne började med ponnygalopp -89, blev amatörtränare -94 och därefter proffstränare 2010. Hon arbetar hårt för att få vår bana att utvecklas till något stort och för att sprida intresset för vår fantastiska sport vidare till andra. Susanne ansvarar för ponnygaloppen i Göteborg.

Lars Gradin, sekreterare (2019-2020) 
Lars har jobbat under flera år i styrelsen och för galoppsporten i Göteborg. Han är andelsägare i hästar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare. Han missar ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd förtjänar han på Volvo IT där han är systemutvecklare. Lars är vår representant i SG:s ekonomigrupp och sitter i SG:s valberedning.

Lotta Månsby, vice ordförande (2020-2021) 
Lotta är veterinär och har sitt främsta intresse i sjukdomar i rörelseapparaten och träningsfysiologi och arbetar huvudsakligen med hältdiagnostik. Lotta äger och driver Ale djurklinik. Hon är amatörtränare och har f.n. tre hästar i träning, samt är också uppfödare.

Caroline Muller-Roussel, kassör (2020-2021) 
Caroline har ett mångårigt engagemang inom galoppsporten. Hon är GGS:s webmaster och sköter de flesta medlemsutskicken. På tävlingsdagarna har hon ett finger med lite varstans; kiosken, tävlingsfunktionärer, GGS-värd, m.m. Yrkesmässigt är hon entreprenör och har handlat med allt från däck och papper till elektronik och fisk.

Christer Hederud, ledamot (2019-2020) 
Christer har varit proffstränare drygt 35 år, varav 10 år i Norge mellan åren 1985 och 1995, En otroligt fin och lärorik tid, enligt honom själv. Han är även hästägare och har fött upp ett antal hästar. Christer jobbar på GG-anläggningen tillsammans med Sven Rosenqvist.

Åsa Edvardsson, ledamot (2020-2021) 
Åsa är proffstränare med f.n. åtta hästar i stallet i Brålanda i Dalsland. Hon har arbetat som lärare och galoppinstruktör på Nuntorps Naturbruksgymnasium. Åsa är också kommunpolitiker och sitter som ledamot olika nämnder, liksom i Brålanda företagarföreningen. Hon är också ledamot SG:s styrelse, samt är SG:s representant i HNS styrelse.

Stig Pilroth, ledamot (2019-2020)
Pensionerad proffstränare med många år inom galoppsporten. Med sitt hjärtat i Göteborg, var han en av flera drivande krafter till etableringen av vår fina bana på Hisingen. Engagemanget är lika starkt som förr. Stig sitter i SGs styrgrupp tillsammans med Henrik Engblom. Han valdes till hedersmedlem i GGS vid senaste årsstämman.

Henrik Engblom, suppleant (2020) 
Henrik är både jockey och tränare med f.n. 17 hästar i träning. Erfarenhet från galoppsporten är minst sagt gedigen och har fått galopp-DNA från både fadernet och modernet. Henrik sitter med i sportkommittén, och i SGs styrgrupp tillsammans med Stig Pilroth.

Christoffer Andersson Rönnlund, suppleant (2020) 
Christoffer är rätt ny inom galoppen och kom in på den här banan hösten 2016 då hans dottern Evelina började tävla. Han är även med i Svensk Ponnygalopps föräldragrupp som en av två representanter från Göteborg. Han hoppas genom aktivt deltagande kunna bidra till att ponnygaloppen fortsätter den positiva trend vi sett senaste året och att stärka gemenskapen mellan våra tre banor både stort och smått. Ser även fram emot att få vara med och utveckla Göteborgsbanan i sin helhet.
Inger Johansson, suppleant (2020) Inger började i galoppsporten som amatörtränare inom arabgaloppen för ca 35 år sedan. Hon var varit delägare ett flertal arabgaloppörer under åren. Arabgaloppen har alltid legat henne varmt om hjärta. Aktiv i sällskapet under många år och arbetar på GG under tävlingsdagarna. Hoppas att kunna bredda och utveckla galoppsporten i positiv anda. Är numera andelshästägare (i ett fullblod ) hos Anne Beth Thörn.

En sammanfattning av årsstämman

Lördag 28 mars avhölls årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap. Medlemmarna, totalt 16 personer, deltog dels personligen i Villan på Göteborg Galopp och dels över telefonkonferens.

Stämman öppnades av Susanne Sivrup-Rosenqvist varefter hon valdes till stämmans ordförande, Lars Gradin till dess sekreterare samt Isabella Sexton och Jan Holmqvist att justera protokollet.

Efter dagordningens godkännande och upprättades röstlängden samt godkändes. Stämman ansågs varit kallad till i behörig ordning, varvid årsberättelse, balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse framlades och godkändes. 2019 års styrelse beviljades således ansvarsfrihet.

Sedan var det dags för val av ordförande, tre styrelseledamöter och tre suppleanter. Valberednings förslag antogs i sin helhet. Den nya styrelsen kan du läsa på http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/styrelse/. På samma plats kan du också se vilka som blev valda till revisorer och revisorssuppleanter, samt sammansättningen av valberedningen inför 2021.

Styrelsens två förslag antogs också; Stig Pilroth valdes till ny hedersmedlem och ett ungdomsmedlemskap har tillkommit.

Protokoll för stämman kommer att publiceras så snart den är undertecknad av stämmans ordförande, sekreterare och justeringspersoner.

GGS Årsstämma 2020-03-28

Tid Lördag 28 mars 2020 kl. 16:00
PlatsVillan på Göteborg Galopp för de som vågar och är friska,
eller via TELEFONKONFERENS . Mejl har skickats till röstberättigade medlemmar med uppgifter och kod.

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Pga Covid-19 (Corona-influensan) har styrelsen beslutat att inte genomföra stämman på det sätt som först var tänkt, utan via TELEFONKONFERENS.

”Gala för inbördes beundran” är således inställd och kommer att ske längre fram då smittoläget stabiliserats.

Läs mer om hur våra stämmor går till i våra stadgar och vilka tidsramar som finns!
http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/wp-content/uploads/2019/09/STADGAR-GGS-2019.pdf

GGS Årsstämma

Pga Covid-19, har förutsättningarna för stämmans hålland förändrats. Var god se uppdaterade kallelse – klicka här!

TidLördag 28 mars 2020 kl. 16:00
Plats

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Vi börjar med årsstämman och fortsätter sedan med ”Gala för inbördes beundran” där GGS:s egna priser delas ut till sina medlemmar. I samband med detta beundrar vi även våra duktiga ponnygaloppungdomar vid deras prisutdelning för 2019-års prestationer

Vi börjar med årsstämman och fortsätter sedan med ”Gala för inbördes beundran” där GGS:s egna priser delas ut till sina medlemmar. I samband med detta beundrar vi även våra duktiga ponnygaloppungdomar vid deras prisutdelning för 2019-års prestationer

Vi äter och dricker gott vid dukat bord. Dagordning för stämman finns att läsa längst ner på denna sida.

Dagordning för stämman finns att läsa längst ner på denna sida.

Vad du som medlem har att tänka på…

Valberedningen har lämnat in sitt förslag inom föreskriven tid, vilket du kan läsa längre ner. Om du har motförslag till nya styrelsemedlemmar ska vara valberedningens ordförande tillhanda senast 14 dagar före stämman. Sådana motförslag ska av valberedningens ordförande, publiceras på sällskapets hemsida eller genom annan lämplig media tillställas medlemmarna, senast sju dagar före stämman.
Medlems förslag till stämman: Förslag från medlem till årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.

Val av valberedning: Förslag på kandidater till valberedningen ska tillställas Göteborg Galoppsällskaps styrelse senast 14 dagar före stämman. Senast sju dagar före stämman meddelas sällskapets medlemmar vilka kandidater som föreslagits och därmed är valbara till valberedningen.

Valberedningens förslag 2020-02-28

Styrelse
Ordförande: Susanne Sivrup-Rosenqvist (omval)
Ledamot: Åsa Edvardsson (omval)
Lotta Månsby (omval)
Caroline Muller Roussell (omval)
Suppleant: Henrik Engblom (omval)
Christoffer Andersson Rönnlund (omval)
Inger Johansson (nyval)

Revisorer
Ordinarie: Isabella Sexton (omval)
Karl Henrik Weddig (omval)
Suppleant: Pamela Engelbrektsson (nyval)
Eva-Gun Thelén (omval)

Läs mer om hur våra stämmor går till i våra stadgar och vilka tidsramar som finns!
http://www.goteborgsgaloppsallskap.se/wp-content/uploads/2019/09/STADGAR-GGS-2019.pdf


ÄRENDEN VID ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av sekreterare.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
 8. Framläggande och godkännande av årsberättelse.
 9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning.
 10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse.
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 14. Val av styrelse:
  a. Val av ordförande i styrelsen.
  b. Val av ordinarie ledamöter.
  c. Val av suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Fastställande av medlemsavgift.
 18. Förslag från styrelsen.
 19. Förslag från medlem.
 20. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
 21. Stämmans avslutande.

Galoppentusiasten och eldsjälen Göran Kron har gått bort

I mellandagarna nås vi av beskedet att Göran lämnade oss på annandagen, efter en tids sjukdom.

Det är inte lätt att sammanfatta en så stor man som Göran i en liten skrift med ord men vi gör ett försök.

Göran var född och uppvuxen i Götene och gjorde sin yrkesverksamma karriär på Volvo i Göteborg. Efter pensionen flyttade han efter några år tillbaka till Götene och sina ungdomsvänner.

Göran kom in i galoppen via dotterns arabhäst, han var sedan tidigare aktiv som hästägare i travet, och berättade gärna om sina travhästars framgångar. Första fullblodet köptes 1984 ihop med ett glatt gäng ifrån Volvo, Hazy Surface, i träning hos Christer Hederud i Kungsbacka. Och han har därefter varit hästägare i olika konsortier hela tiden. Han var en sann entusiast och gav aldrig upp, sista hästen köpte han in sig i, hos Henrik Engblom i Skara, så sent som i november och såg fram emot att kunna följa den i träning på nära håll.

Göran blev tidigt aktiv i Göteborgs Galoppsällskap som styrelseledamot och senare också som ordförande. Han var även VD för Göteborg Galopp under en period .

Göran var alltid positiv och ingenting var omöjligt. Under sina tjänsteresor besökte han många galoppbanor och kom då hem med diverse hingstkataloger, program och åringskataloger.

Det mest framträdande minnet av Göran är när vi i hans hus, klistrade ihop alla kartor i skala 1:400 på området på Hisingen där vi ville ha den nya banan. Kartan blev sju meter lång och tre meter bred. Den första preliminära ritningen på den nuvarande banan i Göteborg gjorde Göran på Volvos konstruktions dator.

Insikten om vidden på arbetet som krävdes märktes på honom och han sa ”nu jävlar finns det att göra.”

Tack Göran för alla timmar och allt arbete, i med- och motgångar, du lade ner på Göteborg Galopp. En fin bana blev det!

Våra tankar går till hans familj, barn och barnbarn.

Göteborgs Galoppsällskap (gm Stig Pilroth)