Höststämma & Medlemsmöte

Precis som tidigare år håller vi ett medlemsmöte på hösten och i år, i enlighet med våra nya stadgar, är detta tillika en höststämma.

På agendan kommer att vara genomgång av säsongen 2019 samt tankar och idéer kring säsongen 2020.

När: Lördag 23 NOVEMBER 2019, kl 15
Plats: Villan på Göteborg Galopp

Ur § 9
“Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med tillkännagivande i lämpliga medier. Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.
Förslag från medlem till årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.“

Reservation för ev ändring av klockslag och plats för mötet.

Vi uppskattar om du klickar i närvaro, så vi kan beräkna fika.
För att beräkna fikat, ber vi Dig e-posta Ditt deltagande, eller klicka ”Kommer” på Facebook evenemanget. Väl mött!

Dagordning för stämman enligt §10:
Vid höststämma respektive extra stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Val av sekreterare.
4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Stämmans ärenden.
8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
9. Stämmans avslutande.

Till höststämman har inkommit förslag som avser komplettering av de stadgeändringar som antogs på årsstämman i år. Det saknas nämligen angiven tidpunkt för vilken förslag från medlem till höststämma skall ha inkommit, samt att justering av begreppen ”en vecka” ska vara ” sju dagar” i enlighet med övriga tidsangivelser i stadgarna .

FÖRSLAG:
§9 lyder idag: ”Förslag från medlem till årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande.”

Istället för ”årsstämma” bör stå ”ORDINARIE stämma”. Då täcks både årsstämma och höststämma in.

Ny lydelse av §9 blir således:
”Förslag från medlem till ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie stämmans avhållande.”

Angående extrastämma, ska den inte ha någon förslagsparagraf eftersom denna enbart ska behandla det ärende som föranlett densamma.

Informationsmöte ang. projekt ”Bara Galopp”

När: Tisdag 24 september 2019, kl 18

Plats: Villan på Göteborg Galopp

Välkomna till informationsmöte angående projekt ”Bara Galopp”; det nya banprojekt i Bara som ska ta vid efter den förestående nedläggning av Jägersro.
Projektledare Staffan Lidström och SG styrelseordförande Per Larsson gästar oss.

För att beräkna fikat, ber vi Dig e-posta Ditt deltagande, eller klicka ”Kommer” på Facebook evenemanget. Väl mött!
https://www.facebook.com/events/2452147118211839/

ÅK TILL KLAMPENBORG MED GGS!

Derby Week-End
 10 augusti Scandinavian Open Championship
 11 augusti   Dansk Derby

Tillsammans hoppar vi på bussen i Göteborg på lördag morgon 10/8 som tar oss direkt ner till Klampenborg och lördagens tävlingar. Vi har bord bokat på Kongelige Restaurant där vi gemensamt äter en buffé. Det du vill dricka, till köper du på plats.
Efter tävlingsdagens slut åker vi till Hotel Gentofte där dubbelrum är bokade. Önskar man enkelrum tillkommer 600 kr på priset.
Kvällen spenderas på valfritt sätt. Varför inte en tur in till Tivoli?
På söndag morgon samlas vi till frukost och åker sedan åter Klampenborg för att se Danskt Derby!
Efter tävlingsdagens slut samlas vi åter för hemresa till Götet.
Hänga med!

Detta ingår:

  • Resa t.o.r. Göteborg-Klampenborg
  • Entré lördag
  • Övernattning i dubbelrum.
  • Frukost på söndag morgon.
  • Buffé i Den Kongelige Restaurant på lördag
  • Entré söndag

     2 495 SEK

Första delbetalning 1000 kr senast fredag 5/7.

Andra delbetalning 1495 kr senast fredag 3/8.

Bankgiro 768-0150

Skriftlig anmälan görs samtidigt till info@goteborgsgaloppsällskap.se.
Hit kan du också skicka frågor om resan.

Detaljerat tidsschema och platser för samling meddelas senare.

Begränsat antal platser. Först till kvarn genom inbetald första delbetalning, gäller.

För att kunna säkerställa att resan blir av, är anmälan bindande. Detta innebär att första inbetalningen inte återbetalas men den kan överlåtas till annan resenär som inte tidigare är anmäld.

Galoppresa till Klampenborg – intresseanmälan

Intresserade av att följa med GGS på en galopphelg i Köpenhamn?
Lör-Sön 10-11 augusti avhålls toppenlöp på Klampenborg, bl a Scandinavian Open och Danskt Derby!


Vi hade tänkt oss en gemensam busstur med övernattning på närbeläget hotell.

Gå in på Facebook genom denna länk och klicka då på ”intresserad”, kontakta Anne-Beth genom att ringa eller SMS till tel 0707-122708.

En intresseanmälan är inte bindande!