Kategoriarkiv: Uncategorized

Fira midsommarafton med GGS

Hjärtligt välkomna att fira

MIDSOMMARAFTON 

med Göteborgs Galoppsällskap

fredag den 24 juni kl 16.00

Packa ner det du önskar äta och dricka denna dag och ta dig ut till banan tillsammans med din familj, så firar vi midsommar tillsammans.

Vi bjuder på jordgubbstårta, om du anmäler dig och din familj/vänner senast tors 22/6!
Maila då på info@goteborgsgaloppsallskap.se

                                                 Glad midsommar!

Årets Galoppresa

ÅRETS GALOPPRESA

Göteborgs Galoppsällskap

arrangerar en resa med buss till BRO PARK och invigningsfesten jämte Stockholms Stora Pris

söndagen den 19 juni 2016

Bussen avgår tidigt på morgonen och tillbaka efter tävlingsdagens slut.

500 kr (inkl. inträde & program)

Betalning till Pg 680026-2 eller Bg 768-0150 ska vara GGS tillhanda senast den 13 juni.

För ytterligare information v.g. kontakta Lennart ”Götet” i spelinformationen på Göteborg Galopp, eller mejla till lennart.lonneby@hotmail.com. Vid för få anmälningar ställs resan in, varvid avgiften återbetalas i sin helhet.

VÄLKOMNA!

www.goteborgsgaloppsallskap.se

 

Välkommen till Steg 1-kurs i Göteborg 21-22 maj

Shrek 0233-M

Kursen är öppen för alla som är intresserade av galopp utan krav på förkunskaper. Kursen tillsammans med praktik ger behörighet för Steg 2 som är amatörtränarkursen.

Kursen innehåller grundläggande information om galoppsporten, regler och rutiner en tävlingsdag, hur man läser ett galopp-program, träningsmetodik, utfodring och hovvård. Vi kommer också att följa tävlingsdagen på söndagen bakom kulisserna samt låta alla pröva den mekaniska galopphästen, Plastic Wonder.

Kursdatum: 21-22 maj

I deltagaravgiften 600 kr ingår lunch och kaffe båda dagarna.

Har du några frågor om kursen, skicka ett mail till helena.gartner@svenskgalopp.se

Din anmälan vill vi gärna ha senast den 2 maj.

Du anmäler dig via länken https://hastsport.wufoo.com/forms/kurser-galopp/
Kursen kommer att hållas under förutsättning att det blir minst 15 deltagare.

 

Årsstämma Lördag den 5 mars kl. 14.00

Kallelse till Årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap

Lördag den 5 mars kl. 14.00

Plats: Burgårdens Utbildningscentrum, Skånegatan 20, Göteborg

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
8. Framläggande och godkännande av årsberättelse
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av styrelse
a. Val av ordförande i styrelsen
b. Val av ordinarie ledamöter
c. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Fastställande av årsavgift
18. Från styrelsen hänskjutna ärenden
19. Motioner
20. Stämmans avslutande

Motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast fredag den 26 februari 2016.

Väl mött!

Styrelsen i Göteborgs Galoppsällskap

Ladda ner Årsredovisning 2015

Referat från höststämman i Svensk Galopp

  • Steeplechasesporten får leva vidare! Hotet mot hindersporten i Sverige torde vara eliminerat för överskådlig framtid. Med stor majoritet röstades Svensk Galopps styrelses proposition ner. I samband med detta antogs motionen om att en arbetsgrupp ska tillsättas för utveckla en femårsplan för hindersporten.
  • Styrelsens proposition avseende det omarbetade strategidokument antogs med viss mindre ändring i texten.
  • En motion gällande den ekonomirapporteringen antogs i sin helhet. Den innebär i korthet att en rapportmall för standardiserad ekonomiska informationen till fullmäktige ska utarbetas.
  • Även en motion avseende vissa stadgeförändring antogs. I samband med detta fattades beslut om att en grupp ska tillsättas som till vårstämman 2016 ska göra en komplett stadgeöversyn och eventuellt föreslå fler ändringar.
  • Motionen om reglementsförändring att påföljd inte kan utdömas för sena strykningar och att heller hästen inte drabbas av startanmälningsförbud av samma orsak antogs inte, utan skickas vidare till reglementskommittén för beredning där.

Hälsningar från en stämmoåhörare med framtidstro, Caroline Muller Roussel