2021 – ännu ett galoppår för Göteborgs Galoppsällskap

FORTSÄTT AT STÖDJA GALOPPSPORTEN I VÄSTSVERIGE, VAR MEDLEM I GGS!

Som medlem i GGS

  • blir Du en del av en trevlig gemenskap,
  • Du påverkar galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd,
  • Du får fri entré till samtliga galoppbanor i Sverige,
  • delta i våra aktiviteter och föreläsningar, medlemsutskick via post och eller epost, samt
  • program till årets tävlingsdagar på Göteborg Galopp direkt hem i brevlådan med 25% rabatt, ord.pris 35 kr/st inom Sverige. Det är nio tävlingsdagar planerade för 2021, alltså blir det 236,50 kr, vilket betalas till GGSs bankgiro. (Reservation för prisändring.)

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 350 kr.
Ungdomsmedlemskap (t.o.m. 17 år): 100 kr.
NB. Familjemedlemskap har upphört. Bankgiro 768-0150

Vid betalning så glöm inte att ange namn, adress, e-postadress, och gärna telefonnummer.
Dessa uppgifter kan även skickas in på info@goteborgsgaloppsallskap.se om inte utrymme finns vid betalningstillfället. Om du betalar in från ett företag, måste namn på röstberättigad person anges vid inbetalningen.