Presentation av styrelsen 2020


Susanne Sivrup-Rosenqvist, ordförande (2020) 
Hon är proffstränare med nio hästar i träning på egen gård i Älvängen som hon driver tillsammans med man och barn. Dottern Michelle är amatörjockey och maken Sven är anläggningsansvarig på GG. Susanne började med ponnygalopp -89, blev amatörtränare -94 och därefter proffstränare 2010. Hon arbetar hårt för att få vår bana att utvecklas till något stort och för att sprida intresset för vår fantastiska sport vidare till andra. Susanne ansvarar för ponnygaloppen i Göteborg.

Lars Gradin, sekreterare (2019-2020) 
Lars har jobbat under flera år i styrelsen och för galoppsporten i Göteborg. Han är andelsägare i hästar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare. Han missar ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd förtjänar han på Volvo IT där han är systemutvecklare. Lars är vår representant i SG:s ekonomigrupp och sitter i SG:s valberedning.

Lotta Månsby, vice ordförande (2020-2021) 
Lotta är veterinär och har sitt främsta intresse i sjukdomar i rörelseapparaten och träningsfysiologi och arbetar huvudsakligen med hältdiagnostik. Lotta äger och driver Ale djurklinik. Hon är amatörtränare och har f.n. tre hästar i träning, samt är också uppfödare.

Caroline Muller-Roussel, kassör (2020-2021) 
Caroline har ett mångårigt engagemang inom galoppsporten. Hon är GGS:s webmaster och sköter de flesta medlemsutskicken. På tävlingsdagarna har hon ett finger med lite varstans; kiosken, tävlingsfunktionärer, GGS-värd, m.m. Yrkesmässigt är hon entreprenör och har handlat med allt från däck och papper till elektronik och fisk.

Christer Hederud, ledamot (2019-2020) 
Christer har varit proffstränare drygt 35 år, varav 10 år i Norge mellan åren 1985 och 1995, En otroligt fin och lärorik tid, enligt honom själv. Han är även hästägare och har fött upp ett antal hästar. Christer jobbar på GG-anläggningen tillsammans med Sven Rosenqvist.

Åsa Edvardsson, ledamot (2020-2021) 
Åsa är proffstränare med f.n. åtta hästar i stallet i Brålanda i Dalsland. Hon har arbetat som lärare och galoppinstruktör på Nuntorps Naturbruksgymnasium. Åsa är också kommunpolitiker och sitter som ledamot olika nämnder, liksom i Brålanda företagarföreningen. Hon är också ledamot SG:s styrelse, samt är SG:s representant i HNS styrelse.

Stig Pilroth, ledamot (2019-2020)
Pensionerad proffstränare med många år inom galoppsporten. Med sitt hjärtat i Göteborg, var han en av flera drivande krafter till etableringen av vår fina bana på Hisingen. Engagemanget är lika starkt som förr. Stig sitter i SGs styrgrupp tillsammans med Henrik Engblom. Han valdes till hedersmedlem i GGS vid senaste årsstämman.

Henrik Engblom, suppleant (2020) 
Henrik är både jockey och tränare med f.n. 17 hästar i träning. Erfarenhet från galoppsporten är minst sagt gedigen och har fått galopp-DNA från både fadernet och modernet. Henrik sitter med i sportkommittén, och i SGs styrgrupp tillsammans med Stig Pilroth.

Christoffer Andersson Rönnlund, suppleant (2020) 
Christoffer är rätt ny inom galoppen och kom in på den här banan hösten 2016 då hans dottern Evelina började tävla. Han är även med i Svensk Ponnygalopps föräldragrupp som en av två representanter från Göteborg. Han hoppas genom aktivt deltagande kunna bidra till att ponnygaloppen fortsätter den positiva trend vi sett senaste året och att stärka gemenskapen mellan våra tre banor både stort och smått. Ser även fram emot att få vara med och utveckla Göteborgsbanan i sin helhet.
Inger Johansson, suppleant (2020) Inger började i galoppsporten som amatörtränare inom arabgaloppen för ca 35 år sedan. Hon var varit delägare ett flertal arabgaloppörer under åren. Arabgaloppen har alltid legat henne varmt om hjärta. Aktiv i sällskapet under många år och arbetar på GG under tävlingsdagarna. Hoppas att kunna bredda och utveckla galoppsporten i positiv anda. Är numera andelshästägare (i ett fullblod ) hos Anne Beth Thörn.