Bli medlem i Göteborgs Galoppsällskap

Bli medlem i Göteborgs Galoppsällskap 2014. Som medlem blir du del av en trevlig gemenskap och kan påverka galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd. Medlemsavgiften är 300 kr för enskild medlem och 350 kr familjemedlemskap. Inbetalas genom Plusgiro 68 00 26-2 eller Bankgiro 768-0150.