Härmed kallas till Höststämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Plats:Ale Djurklinik, Norra Kilandavägen 22, 449 34 Nödinge
Ingen bil? Ta tåget från Gbg Central (mot Öxnered) kl 15.20, kliv av vid Bohus Station och fortsätt med buss 404 till hållplats Björsagårdsvägen. Framme! (OBS! Dubbelkolla med Västtrafik att uppgifterna fortfarande stämmer, innan du ger dig av.)
Tid:Kl 16 för stämman och sen tar vi festen direkt därefter.

Vi börjar med höststämman som följs av information av och med representant för SG om vad som händer inom sporten, styrelsen och annat av intresse för oss galoppentusiaster.

När detta är avklarat tar höstfesten vid. GGS bjuder till mat och dryck vid dukat bord. Icke medlemmar betalar 350kr per person.

Under festen vi delar ut GGS:s egna priser för 2019 till sina championmedlemmar. Varför 2019-års priser? Ja, Covid-19’s ankomst i våra liv, satte ju stopp för vår ”Gala för inbördes beundran” i våras. 2020-års champions tar vi till årsstämman 2021.

Anmäl dig genom mejl till info@goteborgsgaloppsallskap.se!

Covid-19; idag finns inga restriktioner på huruvida vi får träffas eller ej inom ett slutet sällskap. Begränsningen 50 personer, gäller heller inte. Det är således helt upp till var och en vilka risker man vill ta. Vi vill dock att den som kommer känner sig fullt frisk och utan symptom som är relaterade till viruset.

Vi kommer att försöka ordna med uppkoppling så att man kan delta i mötet över länk.


Kom med förslag! Det är därför vi finns här!

Vi vill så gärna att ni kommer med förslag till styrelsen (punkt 7 i dagordningen). Förslag kan t.ex. röra något som Du önskar att sällskapet driver i SG:s fullmäktige, eller något vi ska göra internt.

Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsstämmans avhållande, dvs 30 oktober.


Dagordning för höststämman:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande.
  3. Val av sekreterare.
  4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
  5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.*
  6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  7. Stämmans ärenden.
  8. Övriga frågor. Ej beslutsärenden.
  9. Stämmans avslutande.

* Kallelse till stämma sker per post eller per e-post och med tillkännagivande i lämpliga medier. Detta ska göras senast 14 dagar före stämman.