Presentation av GGSs styrelse för 2021

Susanne Sivrup-Rosenqvist, ordförande (2021) 
Hon är proffstränare med tio hästar i träning på egen gård i Älvängen som hon driver tillsammans med man och barn. Dottern Michelle är amatörjockey och maken Sven är anläggningsansvarig på GG. Susanne började med ponnygalopp -89, blev amatörtränare -94 och därefter proffstränare 2010. Hon arbetar hårt för att få vår bana att utvecklas till något stort och för att sprida intresset för vår fantastiska sport vidare till andra. Susanne ansvarar för ponnygaloppen i Göteborg. Susanne sitter med i SG’s Tävlingskommitté. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Lars Gradin, sekreterare (2021-2022) Lars har jobbat under flera år i styrelsen och för galoppsporten i Göteborg. Han är andelsägare i hästar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare. Han missar ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd förtjänar han på Volvo IT där han är systemutvecklare. Lars är vår representant i SG:s ekonomigrupp och sitter i SG:s valberedning, samt sitter med i SGIF:s stadgerevisionsgrupp.
Lars Gradin, sekreterare (2021-2022) 
Lars har jobbat under flera år i styrelsen och för galoppsporten i Göteborg. Han är andelsägare i hästar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare. Han missar ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd förtjänar han på Volvo IT där han är systemutvecklare. Lars är vår representant i SG:s ekonomigrupp och sitter i SG:s valberedning, samt sitter med i SGIF:s stadgerevisionsgrupp. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Lotta Månsby, vice ordförande (2020-2021)
Lotta är veterinär och har sitt främsta intresse i sjukdomar i rörelseapparaten och träningsfysiologi och arbetar huvudsakligen med hältdiagnostik. Hon äger och driver Ale djurklinik. Lotta är tillika amatörtränare och har f.n. två hästar i träning, samt är uppfödare. Lotta sitter med i SG’s Hästvälfärdsgrupp.
Christer Hederud, ledamot (2021-2022)
Christer har varit proffstränare drygt 35 år, varav 10 år i Norge mellan åren 1985 och 1995. En otroligt fin och lärorik tid, enligt honom själv. Han är även hästägare och har fött upp ett antal hästar. Christer jobbar på GG-anläggningen tillsammans med Sven Rosenqvist. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Åsa Edvardsson, ledamot (2020-2021) 
Åsa är proffstränare i Brålanda i Dalsland. Hon är ledamot SG:s styrelse, samt är SG:s representant i HNS styrelse. Hon har arbetat som lärare och galoppinstruktör på Nuntorps Naturbruksgymnasium. Åsa är också kommunpolitiker och sitter som ledamot olika nämnder, liksom i Brålanda företagarföreningen. Åsa är även tränare för GGS:s konsortiehäst Tootick (på bilden). Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Stig Pilroth, ledamot (2021-2022)
Hedersmedlem i GGS. Stig är pensionerad proffstränare med många år inom galoppsporten. Med sitt hjärta i Göteborg, var han en av flera drivande krafter till etableringen av vår fina bana på Hisingen. Engagemanget är lika starkt som förr. Han har drivit uppfödning på släktgården i Västergötland. Både sambo Bodil och dottern Anna mycket aktiva inom sporten på flera sätt. Stig sitter med i SGIF’s stadgerevisionsgrupp, avelskommittén och i gruppen för organisation och utveckling.” Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Caroline Muller-Roussel, kassör (2020-2021) 
För nu 30 år sedan kom Caroline in i galoppsporten genom sin syster och blivit kvar sedan dess. Hon fungerar som GGS:s webmaster och sköter de flesta medlemsutskicken. På tävlingsdagarna har hon ett finger med lite varstans; kiosken, tävlingsfunktionärer, GGS-värd, mm. Yrkesmässigt är hon entreprenör och försäljningskonsult. Caroline sitter med i SGIF:s stadgerevisionsgrupp.
Christoffer Andersson Rönnlund, suppleant (2021)
Christoffer har varit engagerad i galoppsportenen sedan 2016 då dottern Evelina, numera amatörryttare, ledde in honom i ponnygaloppen och ifjol tog han amatörtränarlicens. Han hoppas genom aktivt deltagande kunna bidra till att ponnygaloppen fortsätter den positiva trend vi sett senaste året och att stärka gemenskapen mellan våra tre banor både stort och smått. Ser även fram emot att få vara med och utveckla Göteborgsbanan i sin helhet. Christoffer sitter med i referensgruppen för SG:s nya hemsida.
Evy Alfredsson, suppleant (2021)
Evy började som amatörtränare för ca 35 år sedan och var med när banan startades. Har haft ett långt uppehåll men har ett oförändrat galopp- och hästintresse. Hon arbetar som planeringsledare i Sjukhusen i Väster inom Västra Götalandsregionen. Evy ser fram att hjälpta till att sprida intresset och utvecklingen för Göteborg Galopp.
Kim Stern, suppleant (2021)
Kim började med ponnygalopp som sju åring i en sandgrop i Göteborg. Detta utvecklades vidare in i arabgaloppen och nu ligger största engagemanget i hindersporten. Kim vurmar också mycket för amatörrytteriet och dess utveckling. Han är både amatörryttare och -tränare. Försörjningen kommer genom hovslageri. Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp
Daniella Mellbin, adjungerad ungdomsrepresentant (2021)
Daniella är utbildad hästskötare från Åby Travgymnasium, har träningsridit hästar hos Christer Hederud sedan 2007 och jobbat hos Roland Johansson (Stall Q.C.) med hans avelsston, fölungar och åringar. Var även med i ungdomssektionen som fanns på Göteborg galopp (Ung galopp) från 2010 och ett par år framåt. Daniellas roll är att utveckla ungdomsverksamheten i Göteborgs regionen.