KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas till årsstämma i Göteborgs Galoppsällskap!

Du anmäler ditt deltagande i mötet genom att mejla till goteborgsgaloppsallskap@gmail.com

Ca en vecka innan stämman, kommer du att få uppgifter om hur du ska gå till väga för att delta i den digitala stämman som kommer att ske via Zoom. Vi rekommenderar att man deltar via en dator, men det är inte nödvändigt. Ingen programvara eller app är nödvändig för användandet av Zoom men underlättar.

Om möjligt, kommer stämman att fatta besluta genom s.k. acklamation (v.g. se längre ner). Vid behov kan votering ske i Zooms s.k. polling-system.

Klicka på länkarna nedanför för att läsa respektive dokument.
Dagordning/Ärende vid årsstämma
Valberedningens förslag till styrelse för GGS 2021
Årsberättelse för GGS verksamhetsåret 2020
Balansräkning GGS 2020
Resultaträkning GGS 2020
FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR GGS 2021
Förslag till valberedning
 
Revisionsberättelse för 2020

Styrelsen 2021-02-15  

Med under stämman är Lill Gusén, ny vd för Svensk Galopp AB, som kommer att presentera sig och prata lite om vad som är på g inom Svensk Galopp.


”Acklamation, latin för bifallsrop, är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja.” (Wikipedia)

Mötets ordförande kommer att ställa frågan om stämman kan beslutat enligt förslagen, varvid röstning sker med bifallsropen ”Ja”. Vid behov kan ordförande därefter fråga ”Någon däremot?”.