GGS´s styrelses rapport från Rådslaget

Varje år håller Svensk Galopp ett sk Rådslag tillsammans med fullmäktige i de tre sällskapen, SGS, SFK och GGS. Vanligtvis hålls detta på hösten och med alla samtidigt men detta år blev det från SG samma information till alla tre sällskapen fast var och ett för sig. Och detta naturligtvis pga corona.

I år stod ekonomi, projekt ”Ny bana i Skåne” och organisationen som informationspunkter.

Ekonomin

Pga avregleringen av spelmonopolet och de därmed förändrade villkoren för ATG, är det ovisst i dagsläget om hur mycket vi kommer att få utbetalt från ATG i år. Vi hoppas på det mest positiva. SG styrelse har jobbat hårt med att styra upp den ekonomiska biten då det såg illa ut för oss inför 2020 men med de besparingar som gjorts så ser det ut som vi ska klara oss bra under 2021 också. Det blir inga utbetalningar 2021 från TPAB (Täbyförsäljningen) som vi tidigare fått som information, tidigast 2022 kommer en slant som då först och främst ska betala banklån åter. Vår tänkta och efterlängtade läktare i Göteborg är absolut inte bortglömd men blir av dessa ekonomiska skäl satt på vänt. Tråkigt men som alltid så klarar vi oss på det vi har ett tag till och gör det bästa av saken.

Information om tidslinjen för projektet Bara-galopp

Här informerades om hur lång tid projektet kan komma att ta pga myndigheter, rådande överklaganden och annat. Med de miljöfrågorna vi har, med sanering av den kontaminerade marken, så kan detta dra ut väldigt mycket på tiden vilket vi anser är oroväckande.

För er som har läst SFK:s referat från deras rådslag och/eller följt debatten på diverse sociala medier kan det vara på sin plats att förtydliga påståendet att Åsa Edvardsson presenterade ”ett underlag som inte var tillfullo förankrat hos arbetsgruppen” är direkt felaktigt. (avses arbetsgruppen för projekt ”Ny bana i Skåne” där bland andra Åsa ingår)

Det som delar av medlemmar i Bara-gruppen inte kände igen var den sista sidan i presentationen som visade en ritad tidsaxel istället för den information som tidigare var presenterad i textform. Bilden i sig var ny för dom och var tillverkad för oss i fullmäktige att kunna hänga med bättre i dragningen. All information som fanns på bilden tidsaxeln har alla i SG styrelse dessutom fått i mailform. Alltså, innehållet exakt detsamma men gjort i bildformat.

Organisationsarbetet

Lill Gusén Hammar, ny VD för Svensk galopp, informerade om det påbörjade organisationsarbetet. Det är mycket att ta i men i slutändan är det meningen att alla ska veta om vem som ska göra vad och vad som är vad.

Det var ett väldigt bra och informativt Rådslag. Vi bifogar materialet från Rådslaget samt lite extra information och dokument ang ”projektet Bara-galopp”.

Vi i GGS styrelse/fullmäktige vill understryka att vi alla är för och angelägna om att det ska bli en ny bana i Skåne! Vi är bara inte säkra på om den måste ligga på den kontaminerade Bara-marken.

Bifogat hittar ni också två dokument som bifogades till kallelsen till en extrastämma i SG vilken avhölls under våren 2020. Bilaga 9 är en av saneringsfirman Golder utfärdad kostnadsuppskattning av sanering av den kontaminerade marken på den tilltänkta Bara-banan. Bilaga 10 är en sammanfattning av styrelsens syn på Bara-projektet.

Bifogat finns också “‘Ärende9” som är en uppställning av samtliga myndighetsbeslut som hittills tagits under processens gång ända från projektets början.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap


Bilagda dokument